Zemlja Gradišće je 20. januara dodilila kulturne nagrade za 2011. ljeto. Med šest odlikovanih je bio i dr. Tome Mühlgassner (72). Rodjeni Cogrštofac je uz drugo duga ljeta bio predsjednik Zavoda za narodno obrazovanje i je peljao Haydnov zbor. Bio je direktor Savezne gimnazije Željezno i se je posebno angažirao za matematiku.
ŽELJEZNO — Dvorski savjetnik Tome Mühlgassner je primio »Zemaljsku kulturnu nagradu« u kategoriji naobrazba odrašćenih i narodna kultura. Zemlja dodiljuje kulturne nagrade od 1975. lj. svako treto ljeto. Dosle je odlikovano ukupno 159 ličnosti, ke se angažiraju na području umjetnosti i kulture.
U sljedeće kategorije se dodiljuju zemaljska čašćenja: literatura i publicistika, muzika, umjetnost i fotografija, znanost, likovna umjetnost, film i video kao i naobrazba odrašćenih i narodna kultura.
Tome Mühlgassner je duga ljeta bio predsjednik Zavoda za narodno obrazovanje, zemaljski predsjednik sindikalcev u javnoj službi, peljao je Haydnov zbor, a bio je i predsjednik željezanskoga crikvenoga savjeta. Da ga je životni put peljao u sva ta društva se je odlučilo u osnovnoj školi Cogrštofa, a odlučujuću ulogu je igrao školnik Franjo Meršić.
Tome Mühlgassner je gimnaziju završio s odlikovanjem a u najkraćem času je završio studij matematike i fizike. Te predmete je počeo podučavati na željezanskoj gimnaziji, ku je deset ljet dugo i peljao kao direktor. Posebno se je angažirao za matematiku.
Tome Mühlgassner je bio peljač djelatne grupe učiteljev matematike. U toj funkciji je organizirao predavanja i diskusije. Suradjivao je u projektnoj grupi, ka je razvila školski pokus za intenzivno podučavanje matematike. Član je bio i komisije za nastavni plan.
Suautor je školskih knjig za matematiku u gornji razredi a sastavio je i račune za školska djela i za mature. Bio je glavni organizator matematične olimpijade u Austriji, a redovito je trenirao austrijske sudionike olimpijadov.
Kako je rekao dvor. savj. dr. Tome Mühlgassner u intervjuu za Hrvatki radio Orf-a Gradišće, se veseli priznanju. U opsežnom portretu u toj emisiji na radiju smo mogli čuti i za Mühlgassnerove aktivnosti i u hrvatski društvi. Tako se je angažirao i u hrvatskom gibanju. Kao mladi student u Beču je 1957. ljeta odibran za predsjednika Hrvatskoga akademskoga kluba. Kašnje pak je bio blagajnik Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću, a angažira se i u Znanstvenom institutu Gradišćanskih Hrvatov.
Tome Mühlgassner je napisao i knjigu »Grabimo za zvjezdami«, u koj po hrvatsku razlaže povijest zrakoplovsta i raketov. Skupa s tadašnjim sekretarom Hrvatskoga kulturnoga društva, Robertom Sučićem je kanio izdati i daljnje ovakove knjige, ali ta plan nisu mogli realizirati.       (uredn.)

Kategorije