Naše štiteljice i štitelji u HRVATSKI NOVINA su u minuli tajedni sigurno jur opazili a najvjerojatnije i uživali u personalnom, dakle uredničkom ali pred svim i sadržajnom proširenju u tiskanom izdanju — s kim smo sada jur u 111. ljetu izlaženja. Samo tih stojedinaest ljet bi svaku i svakoga od nas moglo ispuniti velikim ponosom. Ako pomislimo koliko truda su brojni prijašnji glavni i ostali uredniki i urednice uložili u ov naš tajednik, koliko dopisnikov i dopisnic je uložilo svoj trud i znanje a pred svim i angažmana u ove naše novine, ako si predočimo koliko truda je ovo stalo odgovorne izdavače i one ke su u pozadini brinuli i skrbili da ovih novin uopće bude i da i nadalje moru opstati, postojati a pak se vidljivo i primjetljivo još i razviti i proširiti, ako pomislimo na brojne tajnice u Hrvatskom štamparskom društvu, ke su nosile i vršile teret u ovom djelovanju u vezi s nastankom HN, onda je to u medjuvrimenu jur „Gdo je gdo“ ili po englesku bi se reklo „Who is who“ naše hrvatske zajednice, ka siže daleko prik uskih zemaljskih odnosno državnih granic.

A ide, naravno, dalje! Skoro smo jur zdvojili, ali se je ipak još ugodalo, najti (iako zasada samo privrimeno) rješenje da zaposlimo tri osobe, Kristijana Karalla u punom stažu, a Terezu Grandić i Dijanu Jurković u vrimenski skraćenom stažu do konca marca dojdućega ljeta. Sada se moremo sresti stalnoga straha, neprekinute neizvijesnosti, kako da ćemo dalje, ćemo li ubuduće imati ili plaćenoga i odgovornoga glavnoga urednika ili ćemo imati novine. Obadvoje već ne bi išlo, jer to financijski nebi bilo moguće ukinućem „žive subvencije“. Ka će se i ukinuti za kratak čas.

Sada ojačano i ohrabreno moremo krenuti novim putem nastaviti u tim da sadašnju stazu izgradimo na cestu, morebiti na autoput. To znači da neovisnost Hrvatskih novin a tim njevoga izdavača HŠtD-a moremo potkripiti proširenjem broja suradnikov. Oni ćedu se u dojdući miseci i ljeti školovati a — ufajmo se jako — uživit u ov posao. Želja kod njih je jasna, se vidi i primjećuje, a tribala bi se od tajedna u tajedan sve već opaziti i u HN. Naravno, da triba još malo strpljenja, dokle pred svim uredničtvo HN, dokle naravno i ured Hrvatskoga štamparskoga društva prebrodi ovu prelomnu fazu.

Cilj je, da uz postojeće strukturalne i personalne resurse zajedno s novimi i mladjimi snagami, idejami i smirnicami izgradimo čvršće temelje na ki ćedu HN ubuduće stati i se uz znatno višu dotaciju sa strane Saveznoga kancelarstva iz lonca za narodne grupe proširiti sadržajno, to je tematski ali i prostorno. Imat ćemo i nadalje tiskane novine, ali ćemo u buduće uložiti još već snage i idejov u digitalni pristup, dakle i na naš nastup u webu.

Kategorije