Hrvatska Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek potpisala je u srijedu u Sočiju Program suradnje u području kulture izmed Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije za razdoblje od 2017. do 2019. ljeta kojim se želji potaknuti suradnja institucijov dvih zemalj tr stvoriti formalni o­kvir za poticanje razvitka suradnje i razmjene u područji kulture i umjetnosti.

SOČI — Kako je priopćeno iz hrvatskoga Ministarstva kul­ture, potpisanim programom suradnje želji se potaknuti suradnja institucijov dvih zemalj s područja kulture i umjetnos­ti u sljedećem troljetnom razdoblju tr stvoriti formalni okvir kako bi se potaknuo razvitak suradnje i razmjene u podru­čji kulture, umjetnosti, kulturne bašćine, književnosti, izdava­čtva, arhivov, kinematografije i medijov ke pridonosu boljemu upoznavanju nacionalnih kulturov i uzajamnomu zbli­žavanju dvih zemalj.

Kroz izravnu suradnju iz­med ustanov i udrugov tr kroz razmjenu stručnjakov, želji se potaknuti bolje razumivanje i povezanost sudjelovanjem na umjetnički festivali i medjuna­rodni susreti tr razmjenom go­stovanja glazbenih, kazališnih, baletnih, folklornih i umjetni­čkih ansamblov i solistov, dodaje se u priopćenju.

Postoju i mogućnosti da se unjapr i suradnja u području m­uzejske djelatnosti, suvrim­e­ne likovne umjetnosti, izložbe­ne djelatnosti tr izravna razmjena izmed muzejov kao i iz­med institucijov za očuvanje i obnovu spomenikov kulture i arhivskih ustanov kao i organizacijov ke se bavu izdavačtvom i distribucijom publikacijov. Sporazum govori i o suradnji dvih stran kod prevo­djenja književnih djel i njeva objavljivanja kao i uzajamno prevodjenje djel suvrimenih piscev. Kako ističu iz Minis­tar­stva, osim dobre i sadržajne bilateralne suradnje dvi zemalj ka će se odvijati kroz direktne kontakte kulturnih institucijov i umjetnikov ki djeluju u Hrvat­skoj i Rusiji, suradnja se odvija i u okviru medjunarodnih platformov, a izdvajaju onu stručnjakov i autorov u Forumu slavenskih kulturov. Forum slavenskih kulturov kao medju­narodna zaklada os­novan je 29. junija 2004. ljeta u Ljubljani, podsjećaju iz Ministarstva.

Zajednički je cilj zemalj čla­nic (Bjelorusija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Črna G­­ora, Hrvatska, Makedonija, RF, Slovenija, Slovačka, Srbija i Ukrajina, a Poljska i Češka imaju status promatrača) oču­vanje kulturnih vrijednosti i tradicijov slavenskih zemalj, bolja razmjena informacijov i znanja tr njevo izravno širenje u javnosti, osobito u području jezika, kulture, obrazovanja i komunikacijov, provodjenje zajedničkih programov, promi­canje medjusobne suradnje tr suradnje s trećimi zemljami.

Direktno iz Rusije je minis­trica Obuljen-Koržinek četvrtak, 19. oktobra jutro doputovala u Beč i je bila na vernisa­ži u Belvedere-u.

(Hina/dž./j.s./uredn.)

Kategorije