U četvrtak su konačno objavljeni završni rezultati izbo­rov u Nacionalno vijeće. Izbiorna komisija je pobrojila i prednosne glase. Tim je po­s­talo jasno, da ćedu iz Gra­diš­ća dva političari iz hrvatskih sel biti člani budućega Naci­o­nalnoga vijeća, i to di Niki Berlaković iz Šuševa i Kris­tof Carić iz Cogrštofa, oba­d­va su od Narodne stranke.

ŽELJEZNO/BEČ — Kristof Carić je u svojem regionalnom izbornom krugu dostao skoro 4.000 prednosnih glasov. Ca­rić se veseli da je odibran za zastupnika u Nacionalno vije­će. Kako je Carić rekao za Hr­vatski radio Orf-a Gradišće on da će se rado i punim elanom zalagati za Gradišće i za gradišćanske Hrvate. Bivši ministar di Niki Berla­ković je od 2013. ljeta zastupnik u Nacionalnom vijeću. Šuševac di Niki Berlaković je osvojio najveć prednosnih gl­a­sov, i to ukupno 11.550. U sv­o­jem regionalnom izbornom krugu mu je skoro 8.000 ljudi dalo glas. Berlaković će po dr­u­gi put biti zastupnik Narodne stranke u Nacionalnom vijeću. Niki Berlaković se veseli da je toliko glasov dostao osebuj­no u hrvatski seli i tim direkt­no odibran u Nacionalno vije­će. On se kani zato zalagati, da u sridnjem i južnom Gradišću bude npr. medicinska opskrba bolja ali i gospodarska situac­i­ja, i da bi se tako stvorila dje­lat­na mjesta u ovi regija.

(ured.)

Kategorije

Slike