Savezni ministar za život i okoliš, dipl. inž. Niki Berlaković se je 14. oktobra u kaštelu u sridnjogradišćanskom Šuševu sastao sa svojimi ministri-kolegi iz Nimške, Švicarske i Liechtensteina. Tema razgovorov je uz ostalo bio »Vrh o klimi« u južnoafričkom Durbano koncem ovoga ljeta i stručna konferencija o obnovljivoj energiji dojduće ljeto u Beču.

 

ŠUŠEVO — „Savezničtva su potribna, da bi skupno mogli zastupati naša stajališća“ je rekao ministar okoliša Niki Berlaković prilikom djelatnoga razgovora s kolegi ministri istoga resora: Norbert Röttgen (D), Doris Leuthard (CH) i Renate Müssner (Lie).

 

U centru razgovorov su stali konferencija o obrambi klime u Durban krajem o. lj. „Moramo gurati obrambu klime na medjunarodnoj razini a Europa u Durbanu triba pokazati puno angažmana. EU je pripravna, da prihvati drugu obaveznu periodu Kyoto-protokola, ali ne bezuvjetno. Mi smo preteče, ali i od ostaloga svita očekujemo obaveze. Samo Europa ne more spasiti klimu. Mi smo odgovorni samo za 11% stakleničkoga plina“. (uredn.)

Kategorije