Hrvatski akademski klub (Hak) i Klub slovenskih študentov in študentic na Duna­ju (Ksššd) ćedu od 26. septembra do 2. oktobra o. lj. u srid­njogradišćanskoj Livki orga­nizirati medjunarodni omladinski susret »Rušiti zi­d(i­no­v)e« ods. »Breaking walls«. Organizatori oč­ek­u­ju kih 90 sudionikov iz 17 omladinskih organizacijov iz cijele Europe. Cilj je, da bi se umrižile omladinske organizacije iz nacionalnih m­a­njin širom Europe, da bi sru­šili zidine i pokazali na pro­bleme s kimi su suočene na­cionalne manjine a pred svim i omladinske organizacije.

 

LIVKA — Zastupniki Men, Mladine europskih narodnos­ti na čelu s Marijom Kornfeind (Hak) i Jakobom Stadlerom (Ksššd) su još u juliju bili informirali zastupnike Gradiš­ća­nske zemaljske vlade, mag. Astrid Eisenkopf (omladina) i Helmuta Bielera (kultura), o predstojećem jesenskom semi­naru Men-a od 26. 9. do 2. 10. o. lj, u Livki čije geslo će biti »Rušiti zidine«. Političari su obećali da ćedu ovu priredbu podupirati s 1000 €.

 

Kako je prilikom ovoga susreta sa zastupniki Hak-a Ks­ššd-a i Men-a izjavila je Astrid Eisenkopf „s ovim projektom sam nekako i osobno povezana. Odrasla sam u dvojezičnoj općini (Štikapronu; op. ur.). Uz upoznavanje jezika ujedno se upoznajemo s kulturom, men­talitetom i problemi kao i s iz­a­zovi jedne zemlje. S tim povezano je i bavljenje s nacionalnimi manjinami. To omugu­ću­je da dostajemo uvid u to k­a­ko drugi ljudi razmišljaju, ča je stiče i od čega strahuju. A to je upravo u današnjem času ne­što osebno važnoga. Pohvalila je djelovanje Hak-a i Ksššd-a ako ide za umrižavanje različnih kulturov i nacionalnih ma­njin. Kako je naglasila Astrid Eisenkopf „ovde ide za čisto ja­san cilj: naime skinuti kultur­ne granice, interkulturne zidine!“

 

Za Helmuta Bielera ov omla­dinski projekt »Rušiti zid(ino­v)e« iliti »Breaking walls« paše i tekuće „Ljeto kulturne mnogostrukosti“. Ide i zato, da se pokaže „kako se narodna kultura pojedinih etnijov (na­rodnosti) dalje razvije i kako se more stvoriti prihvaćanje, akceptancija“. Polag zem. savj. za kulturu Helmuta Bielera Gradišće je primjer za Best-Practice. „Za nas je jako važ­no, da mladina sudjeluje“ na­glasio je Bieler.         

 

(uredn.)

Kategorije