Mediji navodu kako je veliko pitanje da li će predstavljeni „mega“ paket austrijske vla­de ki sadrži jednokratne isplate, smanjenje poreza, porezne olakšice, otpise i Vladine investicijske apetite ima­ti željeni učinak.

BEČ — Austrijski kancelar Sebastian Kurz je 16. junija na konferenciji za novinare u Be­ču predstavio zajedno sa svojim tīmom, vicekancelarom Wernerom Koglerom, ministrom financijov Gernotom Blümelom, ministricom za obrambu klime, okoliša, energije, mobil­nost, inovacije i tehnologiju Leonore Gewessler i ministricom gospodarstva Margare­tom Schramböck predstavio „me­ga“ paket mjerov ukupno težak 50 milijardi eurov za oporavak gospodarstva i gradjanov od koronakrize, a ki je na dvo­dnevnoj kriznoj klauzuri „upa­kirala“ vladajuća koalicija N­a­rodne stranke (Övp) i Zelenih.

„Rič je o paketu od 50 mili­jardi eurov, 38 milijardi za sp­a­šavanje i pomoć najteže pogo­djenih koronakrizom ki smo jur prethodno najavili i dodat­nom paketu od 12 milijardi € za razne olakšice i ulaganja“, pojasnio je Kurz pobrojivši najvažnije mjere ekonomskoga poticaja i podrške ljudem u A­ustriji, usmirene na ublažav­a­nje gospodarskih i socijalnih posljedic koronakrize. Te mje­re vezane uz pojedince vridne 2,6 milijardi € uključuju jednokratne isplate 360 € po ditetu mladjem od 18 ljet za sva­ku obitelj zajedno s dičjim doplatkom tzv. „obiteljski bonus“ ča će državu stati 600 milijuni €, te isplatu 450 € nezaposlenim (250 milijuni €), kao i smanjenje poreza na najniže plaće s 25 na 20 posto ča će se primjenjivati retroaktivno od početka ovoga ljeta i državu će stati još i 1,6 milijardi €. Za one s najnižimi primanji, ki ne plaćaju porez, vlada je izdvojila dodatnih 100 € nai­me tzv. „negativnoga poreza“ (180 milijuni €). „Paket počiva na tri stupe: spašavanje, rasterećenje i ulaganje“, rekao je ministar financijov Blümel. Kurz je napomenuo kako će se ovo ljeto „omjer zaduživa­nja vjerojatno popeti na iz­nad 90 posto“.

Izrazio je optimizam da će Austrija uspješno savladati k­o­ronakrizu kako je savladala i prethodnu globalnu svitsku krizu. „Mislim da ćemo us­piti brojke potisnuti prema doli. Držim to provedivim“, rekao je austrijski kancelar ustvrdivši kako je najvažnije da se gospodarstvo ča je moguće brže oporavi jer je Austrija turisti­čka i izvozno usmirena zemlja „ovisna o medjunarodnom razvoju“. Vezano uz „Obitelj­ski bonus“ i isplatu 360 € po svakom ditetu poručio je ka­ko će vas ta mix jednokratnih pineznih isplatov i smanjenja poreza svakoj obitelji donesti 1.000 € netto prihoda za ljetos.

Med najznačajnijimi vladinimi mjerami ke se odnosu na firme i poduzeća je ona o sma­njenju poreza na dodatnu vrid­nost PDV na 5 posto za ugos­titeljstvo, kulturu i medije ke ćedu državu stati 900 milijuni €, za jamstva za moratorij na kredite i jačanje vlastitoga kapitala planirano je 800 mili­juni €, a za „degresivni otpis“, ki nije ograničen, ulaganje od 900 milijuni €. Najdraže, odnosno 6 milijardi € državu će stati produžetak sufinancira­nja fiksnih troškov poslovanja firmov i poduzeć, zatim „inve­sticijske premije“ za ulagače ki su pripravni slijedeće pol ljeta aktivno investirati, uz o­b­računsku bazu od 14 posto najviše ča će odnesti još milijardu €, jednako kao i komunalni paket namijenjen op­ći­nam za njihova ulaganja.

Vlada će izdvojiti i 2 milijarde € za obrambu klime za dvoja ljeta: 2021. i 2022. (ur.)

Kategorije