Austrijski kancelar Sebastian Kurz, ministar znanosti i obrazovanja Heinz Faßmann i ministrica digitalizacije i gospodarstva Schramböck izvijestili 17. junija u Beču o odluki austrijske vlade da u digitalizaciju škol uloži 200 milijuni eurov u naredna dvo­ja ljeta i predstavili su Plan digitalizacije od osam točak za uspješno funkcioniranje „d­i­gitalnih učionic“.

BEČ — „Koronakriza nam je pokazala koliko je digitali­z­a­cija važna u svakodnevnom ži­votu, pak tako i u učenju“, re­kao je Kurz. Istakao je kako će svaki školar od petoga razreda nadalje (u Austriji je to prvi razred Sridnje škole) dobiti u školskom ljetu 2021./22. di­gi­ta­lne uredjaje-laptope ili tab­le­te, ke ćedu moći nositi do­mom i koristiti i u privatne svrhe.

„To je veliki korak za škole i važan korak priprave školarov za poslovni život, kao i popularizacije IT i drugih tehni­čkih zanimanj“, napomenuo je au­strijski kancelar. „Digitalna u­čionica je jednostavno realnost“, rekla je ministrica Margarete Schramböck dodavši: „Digitalizacija škol je takaj u­laznica u uspješni i zanimljiv poslovni svijet.“

Ministar obrazovanja Faßmann je izložio osam točak Pl­ana digitalizacije napomenu­vši kako će u školskom ljetu 2010./2021. biti pokrenut por­tal „Digitalna škola“, na kom ćedu biti objedinjene sve digi­talne knjige, ocijene školarov i ostali podatki, tr klasični škol­ski imenik odlazi u povijest i zamijeniti će ga digitalno komuniciranje. „Ali ne triba se b­ojati, škol­ske teke i knjige i pi­sana slova nećemo napustiti“, poručio je. Izmed ostalih to­čak kako su pojednostavljenje plat­formov, sortiranje nastavni­čkih E-datotekov, opskrbe nastavnikov laptopi i tableti itd.,  posebno je naglasio važnost u­peljanja širokopojasnoga inter­neta u sve škole do 2023. ljeta i izgradnju ostale prateće infra­strukture tr osiguranje uprav­ljanja središnjim obrazovnim softverom, pripadajućim licen­cam i nastavnim aplikacijam od zloupotrebe.

Vezano za opskrbu školarov digitalnimi uredjaji ke ćedu mo­ći koristiti i u privatne svrhe Faßmann je rekao kako ćedu laptopi i tableti biti financirani iz posebnoga namjenskoga fon­da u ki ćedu jedan dio pinez morati uplatiti i roditelji, budući da ćedu ih školari imati pravo zadržati i po završetku školovanja. Na kraju je rekao kako su neke od pojedinosti Plana još na usaglašavanju i da će ih vlada naknadno objaviti.

(Snježana Herek)

Kategorije