Državni tajnik Zvonko Milas primio je u četvrtak, 12. a­pri­la školare, pripadnike hrvatske nacionalne manjine u Rumunjskoj, ki su u Hrvat­sku stigli u pratnji profeso­ra Petra Hategana. Središ­nji državni ured podržava ovakvu suradnju škola.

ZAGREB — Školari su bili u posjetu Osnovnoj školi »Dr. Ivan Merz« u Zagrebu, u ok­vi­ru projekta „Prijateljstvom pr­o­tiv različitosti“. Cilj projekta je suradnja izmed hrvatskih škol u Karaševu i OŠ »Dr. Ivan Merz«, kao poticaj razvitka so­cijalnih vještina i školarskih kompetencijov tr prihvaćanje različitih kulturov.

Izmed ostaloga, tijekom sv­o­jega boravka u Hvratskoj, školari su se upoznali s kultur­ni­mi i povijesnimi znamenitos­ti Zagreba, posjetili su Hrvat­sko zagorje tr aktivno sudjelovali u nastavi. Dogovoren je i uz­vratni pohod škol tr će zagrebački školari posjetiti hrvat­ske školare u Rumunjskoj.

Državni tajnik Milas pozdra­vio je ovakov vid suradnje isti­čući važnost približavanja H­r­vatske dici te uspostavljanje vezov Republike Hrvatske s pripadniki hrvatske manjine u Rumunjskoj. Središnji držav­ni ured podržava ovakovu surad­nju škol jer se medjusobno u­p­oznaju školari, pripadniki hrvatskoga naroda, ki živu i odrastaju u različiti država.

(CroExpress)

Kategorije