Predsjednik Europskoga par­lamenta je upozorio: „Kontrole na granica donosu već škode nego koristi“. Zbog epidemije koronavirusa zatvo­reni su, med ostalim, grani­č­ni prijelaz prema Madjar­skoj kod Mikištrofa a uz mnoge druge i izmed Srbije i Hrvatske u Batini. Predsje­d­nik Europskoga parlamenta David Sassoli upozorio je da upeljanje kontrolov na u­nu­tarnji granica šengenskoga prostora zbog koronavirusa donosi već škode nego koristi ako se ne temelju na preporuka i podatki zdravstvenih vlasti.

BRUXELLES — Upeljanje kontrolov na unutarnji granica, kada to nije utemeljeno na pr­e­porukami i podatki zdra­vst­v­e­nih vlasti, čini već škode nego koristi. To dovodi do ve­će go­spodarske cijene za EU u cje­lini i spričava da roba sti­gne kade je potribna“ rekao je pred­sjednik EP-a Sassoli.

Predsjednica Europske ko­misije Ursula von der Leyen u nedilju je najavila da će Ko­mi­sija u pandiljak objaviti smirnice vladam državam članicam kako bi mjere na granica, ke one donosu, bile koordinira­ne na razini EU-a.

„Tisuće vozačev teretnjakov i autobusov blokirani su na u­nutarnji granica, ča stvara no­ve zdravstvene rizike i blokira lance opskrbe. Moramo odr­ž­a­ti slobodan protok robe, du­go­vanja diljem Europe. Ako ne reagiramo sada, trgovine ćedu imati poteškoć s opskrbom s jedinstvenoga tržišća - upozorila je von der Leyen u nedilju u video poruki. Poljska, Češka i Danska jur su zatvorile svoje granice sa su­sjednimi državami, a to su najavile i Estonija, Litva i Nim­ška.

(uredn.)

Kategorije