Na Zimskoj Školi hr­vatskoga folklora podu­č­a­vat ćedu se plesi, nošnje, ja­čke i glazbala, instrumenti hrvatskoga Jadranskog podru­čja. Uz praktična plesna predavanja održat ćedu se i preda­vanja o narodni nošnja i jačka,  glazbali (tambure i tradicijska), program obuhvaća plese i glazbu otoka:

Krka, Cresa, Ra­ba, Paga, Silbe, Splita, Trogira, Kaštela, Čiova, Makarskoga primorja, otoka Šolte, Brača i Hvara, Korčule, Mljeta i Las­tova, poluotoka Pelješca, Dubrovačkoga primorja, Konav­a­la, Župe dubrovačke, Rijeke d­ubrovačke, doline Neretve, d­ubrovačke kontradance tr ple­sovi šibenskoga uzmorja i oto­kov.

Školu folklora je utemeljio nažalost jur pokojni dr. Ivan Ivančan, etnokoreolog i etnokoreograf još 1963. ljeta. On je u 1970-i ljeti pohodio i is­tr­a­živao foklor u Gradišću.

Od plesov Hrvatov ki živu u susjedni zemlja, a ki pripa­daju jadranskomu području, podučavat ćedu se plesi i glazba južne Hercegovine i plesi Hrvatov iz Boke kotorske. O­sim programskoga stručnoga peljača Andrije Ivančana, um­jetničkoga ravnatelja hrvatsko­ga nacionalnoga Ansambla pj­e­sam i plesa Hrvatske Lado; O­djel tamburov pelja Tibor Bün, poznati tamburaški pe­ljač nazočan na kulturnoj sce­ni tr Odjel tradicijskih glazbal pelja glazbeni pedagog Vjekoslav Martinić, poznati majs­tor izra­de tradicijskih glazbal, instrumentov. Gost predavač će biti maestro Siniša Leopold, šef dirigent Tamburaškoga orkes­tra Hrt-a. Uz njih ćedu tijekom škole predavati i drugi vrsni stručnjaki folkloristi i etnokoreologi kao i renomirani istraživači hrvat­skoga folklora: Tonči Tadin, Vidoslav Bagur, Nenad Milin, Damir Kremenić, prof. dr. sc. Goran Oreb, Katarina Horvatović i Kristina Benko Markovica, uz suradnju glazbenoga korepetitora Antuna Kotteka. Asistenti su Iva Cvetko i Martin Durbek.

Organizator Zimske škole hr­vatskoga folklora je Hrvatska matica iseljenika.
Programski voditelj: prof. An­drija Ivančan, voditeljica projekta: mr. sc. Snježana Jurišić.

Zaintersirani folkloraši mo­ru odabrati jednu od ponu­djene tri grupe:
1. Ples (peljač A. Ivan­čan)
2. Sviranje tambura (peljač Tibor Bün, gost predavač mae­stro Siniša Leopold)
3. Sviranje hrvatskih tradicijskih glazbal (peljač Vjekoslav Martinić)
Školarina znaša 80 E ili 600 kun po osobi; prijave: po­­zivno pismo; prijavnica

Već informacijov:
Hrvatska matica iseljenika Croatian heritage foundation mr. sc. Snježana Jurišić, prof. rukovoditeljica Odjela za kulturu; 10000 Zagreb Trg Stjepana Radića 3
tel. 00385/1/61 15 116
Fax 00385/1/4550 700

Kategorije