Granične kontrole po 11. novembru

Po Austriji su sada i Nimška i Danska nazvistile, da ćedu po 11. novembru podužiti granične kontrole za pol lje­ta, dakle do 11. maja 2019. ljeta. Granične kontrole u Austriji ćedu pogoditi pred svim Gradišće ods. putnike iz Madjarske i Austrije a Madjarska će to sigurno „vrnuti“ s pojačanimi kontrolami iz Austrije u Madjarsku.

BEČ — Savezni ministar za nutarnje posle, Herbert Kickl (Fpö) pred kratkim se je pismeno obratio odgovornim u­nu­tar Europske unije u Bruxel­le­su. U pismu je stavio molbu za poduženje graničnih kontrolov prema Madjarskoj i Sloveniji. Informirao je i šengenske par­t­nere. Polag riči ministra Kik­kela, situacija u Austriji nije dovoljno stabilna iako da pada broj novih biguncev u zemlji.

I sa strane gradišćanske politike i policije odobravaju poduženje graničnih kontrolov. Kako su rekli zemaljski poglavar Hans Niessl (Spö) i njegov namjesnik Johann Tschürtz (Fpö) granične kontrole unutar Europske unije ćedu biti ta­ko dugo potribne dokle bude  osigurano čuvanje vanjske gra­nice EU-a u punom opsegu.

(uredn.)

Tagovi: