Ursula von der Leyen, nim­ška demokršćanka i najdugo­vječnija ministrica u vladi kancelarke Angele Merkel, izabrana je 16. julija u Stras­bourgu za novu predsjednicu Europske komisije. Prva je žena na toj dužnosti, a u taj­nom glasanju na plenarnoj sjednici Europskoga parla­men­ta dostala je podršku 383 zastupnikov. Protiv je bilo 327, a suzdržanih 22. Iza­brana je većinom, ali vrlo tan­kom i jedva sklepanom većinom glasov, ča bi ju moglo učiniti slabom predsjednicom Komisije. „Oni ki želju s ma­nom jačati Europu, imat će­du u meni strastvenoga bor­ca. Medjutim, oni ki želju razarati, razbiti Europu, imati ćedu u meni žestokoga neprijatelja“ poručila je no­va predsjednica Komisije u raspravi uoči glasanja.

STRASBOURG — Gospa von der Leyen nominirana je na sastanku Europskoga vije­ća prije dva tajedni. Bio je to najduži summit peljačev u povijesti EU, a Ursula von der Le­yen neočekivano se je pojavila kao kandidatkinja potom kad peljači nisu mogli postići dog­o­vor niti o jednom od unajpr istaknutih kandidatov trih političkih grupacijov u EU. Up­ra­vo zbog načina na ki je iza­bra­na — bez peljanja ikakove kam­panje, bez predstavljanja bira­čem, dogovorom iza zatvorenih vrat kim je pogažen princip „spitzenkandidata“ — velik broj zastupnikov u Europskom parlamentu ispočetka se je protivio nje izboru. No, ta broj je opadao u protekli dvi tajed­ni. Poslidnja velika politička gr­upacija ka je prijetila, se nagražala da će uskratiti podršku Ursuli von der Leyen, skupina socijalistov i demokratov, odlu­čila je službeno dati potporu, premda je otprilike trećina čl­a­nov toga kluba, ponajprije Ni­mci iz Spd-a, ali i još neki iz drugih zemalj, ustrajala na sta­vu protiv. 

Europski pučani, narodnjaki bili su uvjerljivo za, liberali iz kluba Obnovi Europu takaj za, a i dijelovi ostalih, manjih klu­bov zastupnikov priklonili su se Ursuli von der Leyen. Na primjer, zastupniki iz talijan­skoga pokreta 5 zvijezd, ili zastupnici iz vladajuće poljske stranke Pravo i pravda, ki sidu u skupini Europskih konzerva­tivcev i reformistov. Oni su bili ljuti ča vladajuća većina nije pr­ihvatila njevu bivšu premijer­ku, sada europarlamentarku Be­atu Szydlo pri izboru predsjed­nika jednoga odbora, no pre­ma pisanju poljskih medijov nim­ška kancelarka Merkel je oso­b­no nazvala poljskoga premije­ra Morawieckoga i ispričala mu se, objasnivši da to sa Szydlo nije krivnja narodnjakov. 

Svi livičarski i zeleno orijenti­rani zastupniki su glasali protiv.

(uredn.)

Kategorije