Drugi svitski boj

U zadnjem tajednu smo se bavili izrazi za kakovu revoluciju, boj, borbu, bunu, ka­de je poznat točan početak i kraj pak utvrdili, da se piše prva rič velikom početnom slovom: Prvi svitski boj.

Ovo pravilo velikoga pisanja prve početne slove ne valja samo za strahote, kako su to boj ili kakova revolucija, nego valja pravoda i za kulturne, društvene, političke, znanstvene i sve druge važ­ne dogodjaje, a to moru biti različne priredbe, kao npr. kon­gresi, simpoziji, festivali, jezi­čna ili športska naticanja itd.: Dan mladine, Vazmeni tanac, Dubrovačke ljetne igre, Svitsko prvenstvo u nogometu, Hrvatski kemp u Velikom Borištofu, Spo­men-ljeto 2018., Gradišćanska jačka mladih — Grajam, Hrvatski tajedan na Stinjaki, Og­njobranska fešta u Filežu, Protulićni koncert, Razgovor u Centru;…

Ako kanimo pobliže odrediti ime dogadjaja, koristimo ma­lu početnu slovu kod te riči, ako nije dijel službenoga ime­na: festival Gradišćanska ja­čka mladih, ciklus predavanj Spomen-ljeto 2018; zabav Vazmeni tanac.

Primjeri u tekstu: Još mi nij poznat program ovoljetne priredbe „Dan mladine“. // Još mi nij poznat program ovoljetnoga Dana mladine. Kada će se nedilju početi Ognjobranska fešta? (pišemo velikom početnom slovom, jer je to službeni naziv odredjene priredbe). U naši seli se redovito priredjuju i ognjobranske fešte (pi­še­mo malom početnom slovom, jer se ne misli na neku od­re­djenu priredbu, nego na vrst priredbe, na ku pozivaju seo­ski ognjobranci). Neka naša društva priredjuju redovito jezične tečaje u Austriji i Hrvat­skoj (pišemo malom početnom slovom, jer se ne misli na neku odredjenu priredbu, nego na tečaje, kade se vježba jezik). Kada će se početi Jezični tečaj u Puli? (pišemo velikom početnom slovom, jer je to službeni naziv od­re­djene priredbe).

(Zorka Kinda Berlaković; 103.)