PRISIKA — Dobrovoljno ognjogasno društvo je 26. maja svečevalo 125. obljetnicu svojega postojanja. Otkrivena je spomenploča na stijeni doma ognjogascev, člani društva su prisegli pred novom ognjogasnom zastavom i molitvom tr vijencem su se spomenuli svojih prethodnikov, pokojnih vitezov ognja.

 

Sunce se široko smije na slavljenike 26. maja, u subotu u prisičkoj Glavnoj ulici.

Polako se okupljaju mladi i stariji, ne samo muži, nego i žene. Sivu uniformu, minja škurije rublje ali uprav bijele rupce. Za himnom i posebnim pozdravom gostov domaćega zapovidnika Gyule Órbána mjesni načelnik Janos Grüll preuzme rič i čestita ognjogascem i u ime stanovničtva. „Gizdav sam da je kod nas bilo svenek 20 do 25 muži ki su ovu tešku zadaću na sebe zeli i branili selo suprot katastrofov“ je izjavio prisički načelnik čiji otac i stariotac su bili ognjogasci, a sada su mu i dica u toj službi. On je otkrio ploču na spomen okrugloga jubileja na stijeni doma ognjogascev tr je s veseljem predao peljačem novu ognjogasnu zastavu s likom zašćitnika ognjogascev, sv. Florijana. Dokle je mjesni jačkarni zbor Zviranjak jačio u čast sv. Florijana, visoki gosti iz Sambotela, Čeprega i Kisega svezali su spomen trake na novu zastavu. U drugom trenutku je postrojba jur marširala krez selo sve do cimitora, kade je položen vijenac na spomen pokojnih ognjogascev. Na svečanoj sjednici u nedavno obnovljenom kulturnom domu predsjednica Društva Marta Derdak-Grüll je svim aktivistom zahvalila pripravnost i žrtvovnost. Ovom prilikom su uručeni za 30-ljetnu službu u Društvu Gyuli Órbánu, Gaboru Štajriću i Pavlu Nicklu.

 

Veliko svečevanje maloga sela je završeno skupnom vičerom i druženjem.

(tiho)