Pri demonstraciji protiv novele Zakona o narodni grupa srijedu otpodne, 15. junija u Beču je sudjelivalo oko 100 ljudi, pretežno gradišćanskih Hrvatov i koruških Slovencev. U protestnom maršu skandirajući parole kao npr. „Član 7 naša prava“ ili „Ne novelaciji novoga Zakona o narodni grupa“ ali i apela na obadva hrvatske ministre u Saveznoj vladi „Niki, Savjet, Darabos — kanimo preživit još“. Protestni marš je sudionike uz skandiranje ovih i drugih parolov peljao po Ringu i Marijahilferici i ulica sedmoga i osmoga kotara najzad u prvi kotar do polazne točke, ča do Ballhausplatza, sjedišća Savezne vlade. Paralelno tomu su zastupniki narodnih grup na inicijativu Centra austrijskih narodnosti razgovarali s vrhovnimi zastupniki polit. stranak.
 

BEČ — Dokle se je pred Ballhausplatzom formirala grupa demonstrantov, prosvjednikov protiv ovakovoga noveliranja Zakon o narodni grupa, grupa slovenskih studentov i studentic priredila je protestnu akciju i u samom parlamentu, kad su na galeriji razvili transparent i od galerije strovašili letke. Policija je u kratkom vrimenu završila akciju, aktivisti su mirno napustili parlament i su i pripravni platiti kaštigu.
 

S protestom gradišćanskih Hrvatov i koruških Slovencev se je solidarizirao i Revolucionarni komunistički savez manjine (Rkjv), čiji člani su pri demonstraciji dilili letke s tekstom „Protiv novele Zakona o narodni grupa. Borimo se za demokratska prava manjin“.
Demonstranti su kanili upozoriti javnost na to, da se manjinska prava — dakle ljudska prava gazu nogami, je za Hrvatski radio i televiziju uz ostalo rekao student gospodarstva Lukas Kornfeind od Hrvatskoga akademskoga kluba. Kako je rekao je s odzivom bio jako zadovoljan, jer „ovih 100 demonstrantov je bilo dosta glasno i su tako upozorili na spomenute nedostatke u vezi sa zakonom o narodni grupa“.
 

Demonstracija je završila kasno otpodne na Ballhausplatzu pred saveznim kancelarstvom. A dokle su vani demonstrirali i mladi i jur stariji hrvatski i slovenski aktivisti i aktivistice, zastupniki Koordinacijskoga odbora Gradišćanskih Hrvatov na inicijativu Centra austrijskih narodnih grup su razgovarali s Johannesom Jarolimom, govoračem Spö-a za pravosudje. U drugom razgovoru su bili kod govorača Övp-a za narodne grupe, O. Klikovića. Pri tom razgovoru je sudjelovao i državni tajnik Ostermayer (Spö). Uza to su informirali govorača za ustav Lopatku i govorača zelenih za narodne grupe Zinggla.
(ured.)
 
>> Galerija

Kategorije