VELIKI BORIŠTOF — Koncem školskoga ljeta je Dvojezična glavna škola/Nova sridnja škola Veliki Borištof pozvala svoje školare i roditelje kao i stare starje i ostalu zainteresiranu publiku na prezentaciju dvih svojih projektov, na ki su pak djelali cijelo školsko ljeto. Jedno je bilo opširan opis i prikaz »100 ljet Hrvatske novine« a drugi projekt se je zvao »Gradišće tanca« jer je ljetošnje geslo bilo „Ljeto narodne kulture“. U tom projektu su pokusili spojiti hrvatski narodni ples s nošnjami i medjunarodnim plesom. Peljačica projekta je bila učiteljica Marija Mikač uz stručnu pomoć Tanje Schwarz.

U okviru istraživanja svojega projekta o Hrvatski novina školari iz Dvojezične glavne škole uz drugo su poiskali Hrvatsko štamparsko društvo u Željeznu i tiskaru Wograndl u Matrštofu, kade se tiskaju novine. Školari su doživili nastajanje novin a u okviru podučavanja su prispodobili, kako su se minjale Hrvatske novine po sadržaju i jeziku. U Željeznu su školarice i školari u kratkoročno sazvanoj konferenciji za novinare predstavili svoj projekt a na licu mjesta su bili svidoki a ujedno i su-uredniki pri ulijanju teksta i montiranju fotografijov u stranicu unutra Hrvatskih novin. Na kraj ure su svoj gotovi produkt mogli uzeti sa sobom i još jednoč viditi kako po priliki funkcionira  nastanak članka u novina, kako se pravi prelom i kako se pozicionira slika u tekst.

Prilikom školske fešte u Kugi su uz nazočnost brojne zainteresirane publike u power-point prezentaciji pokazali rezultate svojih istraživanj i rešeršov. Ne samo da je bilo jako poučno i informativno, nego je prezentacija i jezično bila na visokom nivou a zanimljivimi ilustracijami je cijela prezentacija dostala i pridobila još dodatnu atraktivnost.

Prezentaciju je pratila posebna izložba ovomu projektu. Izložba črpa iz bogate privatne riznice knjig, novin i časopisov direktora Štefana Zvonarića, a ovde je mogao pokazati i svoju nadarenost kao arhivar i bibliotekar — a ne zadnje i svoju ljubav prema pisanoj i tiskanoj hrvatskoj riči. Na posebni panoi (tabla) i u vitrina je toliko zanimljivoga, inormazivanoga a pred svim i starinskoga, da je neophodno potribno da ova izložba ide i na putovanje, ne samo kroz Gradišće a pak dalje u Beč, nego tribala bi se pokazati i u Hrvatskoj i u Ugarskoj. S ovom izložbom imamo nešto pokazati, ne samo povijest Hrvatskih novin, nego je ovo ujedno i vrlo važan i zanimljiv detalj povijesti Gradišćanskih Hrvatov uopće.

Školski projekt »100 ljet Hrvatske novine« ćedu školari predstaviti petak, 25. junija u Hrvatskom štamparskom društvu prilikom prvoga slavlja  u cjelom nizu povodom ovoga jubileja (Na hataru/Hotterweg 54, u 16.00).             (uredn.)