„O Brexitu će ponovno raz­govarati na redovitom sum­mi­tu EU-a u drugoj polovici juni­ja, ali ne o datumu nego će se razmotriti razvoj situ­acije u Velikoj Britaniji u ve­zi s povl­a­čenjem iz EU-a“ je  izjavio predsjednik Euro­p­skoga vijeća Donald Tusk na završnoj konferenciji za novi­nare i naglasio da će Ve­lika Britanija u ovom dodatnom razdoblju ima­ti vrimena za razmatranje sve­ukup­ne situacije u pogledu Br­e­xita. „To more dopeljati do promjenov u Političkoj dekl­a­r­aciji, ali ne i u sporazumu o razdruživanju. Do kraja o­vo­ga razdoblja, Ujedinjena Kraljevina takaj će imati m­o­gućnost povlačenja članka 50 i odusta­ti od Brexita u potpunosti“, je rekao Tusk.

BRUXELLES/LONDON — Politička deklaracija je dokument ki je dogovaran pa­ra­lel­no sa sporazumom o razdru­ži­vanju i u kom su dani obrisi bu­dućih odnosev izmed EU-a i Velike Britanije.

Mnogi vrhovni europski po­­litičari velu da je za Veliku Bri­taniju sada „politički malo ne­zgodno, još i apsurdno“ organizirati izbore za Europski pa­­r­lament, ali takova su pravila i ako je u trenutku izborov ona još uvijek članica onda ih mo­ra provesti. „Takaj moraju biti lojalna članica sa svimi pravi i obavezami dokle god su člani­ca EU-a“ se čuje iz Bruxellesa.

U zaključki summita veli se da se prima na znanje obećanje Velike Britanije „da će djelovati konstruktivno i odgovorno u produženom razdoblju u skladu s obavezami iskrene s­u­radnje”. To znači da se od Velike Britanije očekuje da kao odlazeće zemlje ne opstruira funkcioniranje Unije i nje institucijov. Ako Velika Britanija ostane u EU i po europski izbori, Hrvatska će, kao i dru­ge zemlje ke su dostale dodatni broj zastupnikov u Europskom parlamentu, imati jednoga zastupnika manje sve dokle Vel­i­ka Britanija ne napusti Uniju. Hrvatska je raspisala izbore za Europski parlament za 12 zastupnikov, koliko ih ima po novoj raspodjeli bez Velike Bri­tanije. Ta 12. zastupnik ili zastupnica moći će aktivirati svoj mandat u trenutku kada Britanija napusti EU.

(Hina, narod.hr)


Nigdo ne zna kako će Brexit završiti. To stvara veliku neizvjesnost, rekao je predsjednik Europske komisije Jean Claude Juncker, ki se ufa da ćedu Britanci iskoristiti vrime odgode do kraja oktobra. I dalje postoji zabrinutost da bi Britanija mogla napustiti Europsku uni­ju bez sporazuma, upozorio je pred kratkim predsjednik Europske komisije Jean Claude Juncker, zatraživši od Britanije da iskoristi 6-misečnu odgodu Brexita za razradu detaljov oko svojega izlaska iz članstva.
Juncker je to rekao tajedan dan potom su EU čelniki Britaniji odobrili odgodu izlaska iz EU-a za šest miseci.

Kategorije