Hrvatska rock-grupa Elektrikeri iz sridnjega Gradišća je odlikovana nagradom »Mini-Metron« 2010. Ovu godišnju nagradu za angažiran narašćaj je Hrvatski centar u Beču dodilio jur po treti put. Elektrikeri jaču vlašće kompozicije na hrvatskom i engleskom jeziku. Dobitniki su 1. Panonskoga festivala protestnih jačak. Pri naticanju International live award 2009. su  položili 3. mjesto. Član žirija Lidija Novak je istaknula, da se Elektrikeri svojom muzikom angažiraju za hrvatski jezik a to ne samo unutar gradišćanskohrvatske scene nego i izvan.

 

BEČ — Iz pet predlogov je žiri jednoglasno odlučio da će nagradu »Mini-Metron« za 2010. ljeto dodiliti rock-grupi Elektrikeri, je rekla član sedmočlanoga žirija Lidija Novak. Laudator je bio frontman i duša Brujev Joc Vlašić. Po dodjeli nagrade u obliku obdjelanoga kusića sirovoga stakla su Elektrikeri i prijatelji jamali za publiku.

 

Nagrada »Mini-Metron« nosi ime po dugoljetnom predsjedniku Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču, Demetru „Metru“ Karallu. U svoji pozdravni riči u ime ove središnje hrvatske institucije u Beču rekla je Marija Kornfeind tajnica Hak-a „Hrvatski centar svoje djelovanje proširuje na cijelu gradišćanskohrvatsku narodnu grupu kao i na opću hrvatsku zajednicu u Beču. Kako kulturna nagrada »Metron« tako se je i nagrada za narašćaj »Mini-Metron« rodila pod ovim krovom, a ponosimo se s tim, da ju sada jur treti put po redu moremo dodiliti za istaknute zasluge i dostignuća u korist naše hrvatske zajednice.“

 

Kako je u svojoj moderaciji prilikom dodjele »Mini-Metrona« istaknula Lidija Novak, član žirija, uz »Metron« „Hrvatski centar je osnovao i nagradu »Mini-Metron«, kulturna nagrada za narašćaj, da bi posebno istaknuo djelovanje i dostignuća hrvatskoga narašćaja u okviru Hrvatskoga centra u različni omladinski grupa, ke djeluju pod ovim krovom.  To su na primjer dvojezična čuvarnica Viverica, mlada folklorna grupa Piplići, narašćaj folklornoga ansambla Kolo-Sl­a­vuj, različni tečaji hrvatskoga jezika u organizaciji Školske sekcije, buduće inicijative u vezi s hrvatskom odnosno dvojezičnom osnovnom školom u Beču a ne na zadnje Hrvatski akademski klub. Svi ovi sačinjavaju omladinski sektor pod krovom Hrvatskoga centra u Beču. Nagrada »Mini-Metron« neka bude s jedne strane priznanje za posebne ideje i istaknuta dostignuća na području očuvanja ili razvijanja hrvatske riči, narodne samopouzdanosti i kulturnoga izražaja mladih Hrvatic i Hrvatov. A s druge strane motivacija i poticaj mladini za djelovanje na političkom, jezičnom i kulturnom polju u smislu suvrimenoga izražaja i stvaranja.“

 

U svojoj laudaciji Elektrikerom mr. Joc Vlašić uz ostalo je naglasio „Električna struja, elektrogitare i sama energija eksplodiraju na pozornici pri svakom koncertu ove grupe. Citiram nadalje iz interneta, kade su u dvi ljeti imali na domaćoj stranici prik 40.000 korisnikov: Njihov nastup je tako pun energije, da bi mogli jedan velegrad četrnajst dan dugo opskrbiti električnom strujom!
Danas, za vrime velike katastrofe u Japanu ne govorim o nuklearnoj energiji nego o toj, ku naša mlada grupa Elektrikeri širi svojom muzikom i svojimi nastupi. A to je zdrava i živa alternativna energija, spodobna onoj, ku nam sunce šalje sa svojimi toplimi traki na Zemlju!
Imam čast držati svetačni govor o jednom fenomenu, koga nismo svi skupa zapravo još potpuno shvatili: ne govorimo o tamburaškom sastavu, ne govorimo o folklornom ansamblu, niti o pjevačkom zboru ili dramskoj grupi. Rič je o mladoj rockgrupi iz sridnjega Gradišća, a to su Mihael Schreiber iz Fileža, Marko Blažeta iz Maloga Borištofa i Nikola i Luka Zeichmann iz Dolnje Pulje — četiri mladi gradišćanski Hrvati, ki su kumaj stupili iz škole. Fenomen o komu govorim, su Elektrikeri sami. Još zeleni za ušiju držu danas jur tretu nagradu u ruka: Prvi put su pregazili grad.hrv. granice i osvojili 3. mjesto pri naticanju za Internacionalni live award 2009. ljeta. Skupa s mnogimi feni iz našega kotara sam slušao i ja njev koncert u Gasometeru, odakle sam se gizdavo i ponosno vratio u Gradišće. Da, čuo sam grupu, ka ima potencijala istupiti sa svojom muzikom iz našega maloga kruga narodne grupe i utemeljiti karijeru na puno širjoj bazi.

 

Kratak čas kasnije osvojila je ova grupa opet jednu nagradu: iz 12 sudionikov na Pannonija festivalu protest-jačak u velikoborištofskoj Kugi. Elektrikeri su osvidočili žiri i publiku i dobili prvo mjesto sa svojom pjesmom „Zniči puže“. Pomoću nagradov iz ovih dvih naticanj su Elektrikeri dostali mogućnost snimati u profesionalnom studiju svoje pjesme i jedan videofilm. Pred kratkim, koncem prošloga ljeta, ravno pri 30. obljetnici Brujev su predstavili single ploču i videosnimku „number 49“, ka je pisana na engleskom jeziku.

Već od 200 nastupov u kratkom času svidoči o tomu, da su mladi muzičari na pravom putu: išću kontakt s publikom, ali ne samo doma, u svojem gnjazdu, nego i vani izvan Gradišća, u cijeloj Austriji i inozemstvu. Ča im se je, kako čujemo, i jako dobro ugodalo.

 

Svaki uspjeh ima i svoju pozadinu, u vašem slučaju su to sigurno u prvom redu vaši roditelji, ki su spoznali vašu nadarenost za muziku i dali vašemu talentu mogućnost razvitka.
Ti Marco nosiš u sebi multietničko dobro najmanje četirih kulturov: hrvatske, talijanske, nimške i angloameričke. Malo gdo od nas more iz takovoga zviranjka piti svakidanju vodu. Klasična izobrazba kompletira ovo nabrajanje. Luka i Nikola, da je u vašem stanu muzika na prvom mjestu, to znamo od vaše majke Jelke, ka je sama muzičarka i jur ljeta dugo pelja u Kugi rani odgoj k muziki. Ona skoro svako ljeto postavlja na pozornicu u Kugi većjezični mjuzikl s dicom iz cijeloga kotara. A najkašnje onda, kad se čuje, da je vaš stariotac Štefan Kočiš, ki je najistaknutiji i najpoznatiji kompozitor i umjetnik gradišćanskih Hrvatov, onda znamo: jabuka nije spala daleko od stabla. Kongenijalni partner ovim trim istaknutim muzičarom postao je Mihael Schreiber. Nadaren velikim talentom za ritam, show-elemente i advertising je on ta, ki je nosio u širju javnost ime Elektrikerov. On je nastupio u Orf-u pri emisiji »Österreich sucht den super-Dialekt« i je svojim humorom osvojio srca tv-publike.
Do sada sam jur nekoliko puti imenovao Kugu, ka igra i za Elektrikere jako veliku ulogu. Onde su gitare po prvi put elektrizirale mlade dičake pri rock- i popdjelaonici, imaju svoju sobu za probanje, su apsolvirali prve nastupe, su konačno dobili prvo mjesto i su predstavili svoj prvi CD i video. A Kuga opet igra i važnu ulogu za mladu hrvatsku scenu u puljanskom kotaru. Kacavida, Stara škola, Marice igrališće, Coffeshock, Ruben Dimitri —sve imena razvitka gradišćanskohrvatske rockmuzike, ku sam i ja s mojimi Bruji smio do neke mjere spraviti na put.“

(ured)

 

>> Galerija

Kategorije