Samo 3,3 posto zastupnikov u novom sazivu austrijskoga parlamenta je migrantskoga porijekla, a troje od njih ro­djeno je u Turskoj. U novom sazivu austrijskoga parlamenta 84 zastupniki su prvi put u poslanički klupa, ali i pored novoga sastava jedno je neprominjeno, a to je da su ljudi migrantskoga porij­ekla premalo zastupljeni.

BEČ — Samo šest od ukupno 183 zastupnikov je migrant­skoga porijekla, pokazuje is­tra­živanje ustanove »Novi Au­strijanci«.

Socijaldemokratska stranka Austrije (Spö) ima tri zastu­p­nike stranoga porijekla, a na drugom mjestu je lista »Pilc« s dva i Narodna stranka (Övp) s jednim. Zastupniki migrant­skoga po­rijekla Spö-a su Nurten Jilmaz, Muna Duzdar i Sel­ma Jildirim, u klupi liste »Pilc« sidu Štefani Koks i Alma Zadić, a mig­rantski zastupnik Övp-a je Efgani Demnez.

(uredn.)

Kategorije