„Regija Slavonija“, naziv je promotivnog skupa, održan­o­ga u četvrtak u hrvatskom restoranu „Ragusa“ u Beču, na kom je predstavljen turis­tički klaster Slavonije, sve ča Slavonija nudi austrijskom tržištu. Riječ je o priro­d­ni lipota, bogatoj kulturno-povijesnoj bašćini, i turisti­čkoj, posebno eno-gastrono­m­skoj ponudi Slavonije, tr sportski i rekreacijski sadr­žaji.

BEČ — Organizator skūpa bilo je predstavništvo Hrvat­ske turističke zajednice (Htz) u Beču u suradnji s pet Županijskih Turističkih zajednic Slavonije, Osječko-baranjskom, Vukovarsko-srijemskom, Po­žeško-slavonskom, Brodsko-posavskom i Virovitičko-podravskom.

Predstavljanje osmišljeno za predstavnike turističkih agencijov i medije tr ostale poslov­ne partnere, otvorio je direktor predstavničtva Htz-a u Be­ču Ranko Vlatković, dokle je goste uvodno pozdravila hrvatska veleposlanica u Austriji dr. Vesna Cvjetković.

„Cilj nam je Austrijancem, koji inače dobro poznaju na­še morje i obalu, približiti i ono ča kontinentalna Hrvatska i Slavonija nudu, a imaju mno­go toga za ponuditi. „Posebno se to odnosi na turizam pose­b­nih interesov ka­ko su enologija, gastronomija, biciklizam i sl.“, rekao je Vlatković. Napomenuo je kako je „Slavonska regija prepuna potencijala, id­e­alnih za austrijske goste“.

Izrazio je uvjerenje da će uspješno predstavljanje Slavo­nije dodatno pobuditi zanima­nje austrijskih gostov da posj­e­tu i kontinentalnu Hrvatsku, ne samo u glavnoj, nego i u predsezoni i posezoni. „Slavo­nija je, posebno za sridnjoeuropejce, postala tajni tip za odmor.

A obilježava ga dobro jelo i piće, svježi zrak, mir, prirodne lipote, bogata kulturna p­o­nuda i dobro poznata slavo­n­ska autentičnost“, rekla je veleposlanica dr. Vesna Cvjetković, pozvavši nazočne Austrijance da posjetu i kontinentalni dio Hrvatske.

Turističke potencijale pet slavonskih županijov u kratkoj, ali jasnoj i vrlo preglednoj promociji predstavile su direktorice Županijskih Turističkih zajednic Rujana Bušić Srpak i Martina Jakelić.

Predstavivši prirodne i kulturne posebnosti toga kraja, tr novosti u ukupnoj turističkoj ponudi, pobrojale su i sve biciklističke i planinarske trase, mogućnosti za jahanje i para­gliding, kao i vinske ceste i smješćajne kapacitete u hote­li i seoski domaćinstvi, zanimlji­ve Austrijancem.

Spomenule su i bogatu kulturno-povijesnu ponudu i mogućnost posjete brojnim crikvam, dvorcem, kurijam i utvrdam, kapelam, arheološkim nalazišćem i brojnim drugim spomenikom, od kih su neki pod zašćitom Unesco-a.

Od prirodnih znamenitosti izdvojile su geopark Papuk, tr park šuma Jankovac, Kopački rit, prikgranični rezervat Mura-Drava-Dunaj itd. Bilo je riči i o Vukovaru, Ðakovu i đakova­čkoj katedrali, Osijeku i osje­čkoj Tvrdji, tr drugi slavonski gradi, tvrđama, ergalama, ali i o vrhunskim djakovački i kutjevačkim vini itd.

(S. Herek)

Kategorije