U madjarskom dijelu Gradišća u Koljnofu (Kóp­háza) od 10. do 13. novem­b­ra održani su 8. Medjunarod­ni koljnofski književni susre­ti, na ki se jur tradicionalno u dane Svetoga Martina dru­že pisci iz Hrvatske sa svojimi kolegami, hrvatskimi knji­ževniki, iz Madjarske, Austrije i Slovačke.

Sudioniki ovoljetnih susre­tov bili su člani Društva hrvatskih književnika, knji­ževniki Tomislav Marijan Bilosnić, Robert Mlinarec, Darko Pero Pernjak, Nenad Piskač, pjesnik za dicu i skla­datelj Nikša Krpetić, tr vlasnik naklade »Bošković« iz Splita, Zoran Bošković. Knji­ževnikom iz Hrvatske pridru­žili su se i hrvatski književniki iz Austrije i Ma­djarske, Ju­rica Čenar, Ana Šoretić, Do­rotea Zeichmann, Mijo Karagić, Timea Horvat, Herbert Gassner i Mijo Bijuklić.

Učetvrtak 10. novembra, u večernji ura, u Koljnofu su u restoranu Levanda na književni predstavljanji nastupili Tomislav Marijan Bilosnić i Nikša Krpetić, a u Petrovom Selu u restoranu Nazdravlje, književniki Ro­bert Mlinarec, Božidar Glavina, Darko Pero Pernjak i Nenad Piskač. U Koljnofu je predstavljena i monografska knjiga pjesam »More u na­ma« Mije Bijuklića - Miše iz Beča, ku je slikovnimi prilogi iz svojega poznatoga slikarsko­ga ciklusa „Mediteranski pastel“ opremio i ilustrirao Tomislav Marijan Bilosnić. Uz autora, promotora T. M. Bilosnića, u programu predstavljanja sudje­lovali su Jurica Čenar i Mate Mihaljević, a u glazbenom dijelu programa sudjelovao je Krunoslav Ringsmuth i Josip Čenić, peljač ansambla Dubrovački kavaljeri iz Beča.

Predstavljajući Bijuklića kao pjesnika, Bilosnić je, izmed ostaloga rekao, i ovo: „Mišo je pjesnik krajolika i svakodnevnih dogadjanja otvoren siren­skome zovu morja i otoka, u ovome slučaju (najčešće) odzi­vu Paga i mediteranskom ugo­djaju, kade se nemoguće odupriti ljubavnim zgodam i privatnosti, onim lirskim slučajem ki egzistiraju van tzv. apsolutnih spoznajev o svitu, okrenuti sebi, svojim doživljajem, ljubavi i prijateljem.

U petak 11. novembra prire­djeno je gostovanje hrvat­skih književnikov u dvojezičnoj Osnovnoj školi u Petrovom Selu i gostovanje književnikov u dvojezičnoj Osnovnoj školi »Mihovil Naković« u Koljnofu. Književniki su bili i u koljnof­skoj crikvi na sv. maši održanoj povodom svetka sv. Martina.

Istoga dana su hrvatski knji­ževniki povodom svetka sv. Martina, rodom iz ovih krajev, gostovali u Hrvatskom centru u Šopronu, kade je u Lábashá­zu (izložbeni prostor Grad­skoga muzeja Šopron, Orsolya tér) otvorena velebna izložba »Likovna baština obitelji Peja­čević«. Rič je o gostujućoj iz­ložbi Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku, ka je uz Osijek do sad prikazana u Zagrebu i Dubrovniku. Izložba se ba­vi u­mjetninami likovne ba­š­ti­ne hrvatske plemićke obite­lji Pe­ja­če­vić i izvorno obuhva­ća oko 150 umjetnin — slik, grafikov, skul­p­turov, a prema dvorci u ki su nastajale, razli­kuju se vi­roviti­ka, našička, podgoračka i retfalačka likovna zbirka. Otvo­renju izložbe nazočili su i čla­ni obitelji Pejačević.

(ur.)

Kategorije

Slike