VELIKI BORIŠTOF — Hrvatsko kulturno društvo V. Borištof ima opet predsjednika. Pri seoskom danu petak, 19. oktobra su odibrali Polija Berlakovića u ovu funkciju. Odibran je i novi tīm suradnikov. Potpredsjednik je nastao Mihael Karall, tajnik Ive Linzer, blagajnica Marica Schneider a za mladinu će se skrbiti Katarina Zvonarić. Hkd V. Borištof je neko vrime interimistički peljala dir. Krista Palatin. Harmonija je zabavljala pri seoskom danu a o M. Meršiću Miloradiću je prdavao akademik Nikola Benčić. Poli Berlaković u HKD-u dosle nije bio aktivan ali on je kotrig Harmonije, ka je čer zaigrala pri seoskom danu pod geslom "Zajačimo si". 58-ljetni policajac u mirovini se kani zalagati za obdržanje i gajenje hrvatskoga jezika. Na programu seoskoga dana je stalo zvana toga predavanje Nikole Benčića o Mati Meršić-Miloradiću i Mati Meršiću starjemu kot i skupno jačenje s Harmonijom. (uredn.)

Kategorije