Liza Sučić iz Gornje Pulje (14 i kćer nažalost jur pokoj­noga Robija Sučića i majke Olge) je nastupila pri 53. »Festivalu kajkavskih popev­ki« u Krapini u Hrvatskoj. Školarica Panonske gimnazije je u hrvatskoj narodnoj nošnji iz sridnjega Gradišća jačila na kajkavskom hrvatskom pjesmu „Najdraža leta“. Kao dobitnica ljetoš­njega naticanja u jačenju Grajam, u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću, je Liza Sučić dostala poziv da sudjeluje pri ovom festivalu. Jako je za­hvalna da je smila onde jačiti. Pravoda je ov nastup za nju bilo čisto novo iskustvo.

GORNJA PULJA/KRAPINa — Gizdavo, oduševljeno, s veseljem i andjeoskim glasom je 14-ljetna Elizabeta Sučić, školarica Panonske gimnazije u Gornjoj Pulji, tamburašica i jačkarica Panoncev i plesačica Hajdenjakov, jačila pri tradici­onalnom 53. festivalu »Kajkav­skih popevki» 7. septembra u Krapini, u Hrvatskoj.

Pokidob je Elizabeta dobila prvu nagradu u 3. kategoriji pri zadnjem Grajamu, koga or­ganizira Hkd u Gradišću, su nju zibrali, da jači pri festivalu u Krapini i tim zastupa gradišćanske Hrvate. 

Poznati glumac i pjevač, g. Adam Končić je na prošnju Hkd-a lipo i dostojno primio Elizabetu i nje sprohodnike i se je skrbio, da boravak u Kr­a­pini bude lip i ugodan.

Odgovorni za festival su u juliju Elizabeti predložili četire kajkavske jačke, od kih si je ona zibrala „Najdraža leta“, ku je uglazbio poznati Ðelo Jusić.

Nažalost organizacija pred festivalom nije bila idealna, jer organizatori nisu poslali niti note, niti elektronsku snimku orkestra, kom bi Elizabeta bi­la mogla vježbati. No, pomo­ćom Tihomira Zla­tića iz Za­greba je dostala MP3 snimku s muzikom jačke i je tako mo­gla vježbati. Vježbala je jako ambiciozno i s velikim veseljem.

Pravoda, presenećenje je pak bilo dan pred nastupom, pri probi s Hrt-orkestrom u Zagrebu, jer s dirigentom i velikim orkestrom je ipak druga­čije, nego sama doma i s kom­pjutorskom snimkom.

Koncem konca je sve do­b­ro prošlo, pokidob je Elizabeta jako muzikalna, dobro čuje i je tako odlično mogla svlada­ti sve poteškoće oko svojega velikoga nastupa pred brojnom publikom.

Nastup u velikoj Krapinskoj dvorani uz cijeli red profesionalnih muzičarov, jačkaric i jačkarov je bio jako uspješan, jačila je s jako puno ćuti i za Elizabetu je to bilo jako lipo iskustvo. I za oko je naša mla­da jačkarica bila biser, nosila je naime jako gizdavo dolnjopuljansku narodnu nošnju, u koj je bila još lipša. Cijelu pri­redbu je snimala Hrvatska ra­dio televizija uživo.

Marijana Palatin iz tīma hrvatske redakcije Orf-a Gradiš­će je za TV-emisiju Dobar dan Hrvati načinila jako lip prinos o Eli­zabeti, ki se je emitirao proj­duću nedilju, a more se p­o­gledati još i online.

Jako smo gizdavi na na­šu nadarenu mladu jačkaricu i od srca čestitamo!

M­oremo joj samo željiti, da bude ima­la još čuda mogućnosti za jačenje u javnosti, ta­ko da more pokazati svoje talente, svo­je oduševlje­nje i veselje pri jačenju.

(Gisela Čenar)

Kategorije