Na poziv predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović u dvodnevnom službenom posjetu Republiki Hrvatskoj 10. i 11. septembra boravio je savez­ni predsjednik Repub­like A­u­strije dr. Alexander Van der Bellen. Jedna od iznimno bit­nih temov izmed Hrvatske i Austrije je i suradnja u energetskom sektoru.

ZAGREB — Službeni pohod Saveznoga predsjednika Republike Austrije započeo je svečanim dočekom u Uredu predsjednice i tête-à-tête susretom dvih predsjednikov po kom je uslijedio bilateralni sastanak službenih izaslanstav Republike Hrvatske i Repub­like Austrije.

U obraćanju po sastanku predsjednik Van der Bellen i predsjednica Grabar-Kitarović rekli su kako su zadovoljni bilateralnimi odnosi dvih zemalj. „Naši odnosi nisu samo dob­ri, nego izvrsni, obilježeni uzaja­mnim poštovanjem, prijatelj­stvom i uvažavanjem“, rekao je pred­sjednik Van der Bellen, dodavši kako Hrvatska i Austrija imaju brojne zajedničke interese.

Osvrnuvši se na ekonomske odnose dvih zemalj, predsjednica Grabar-Kitarović je rekla kako je Austrija drugi najveći ulagač u Hrvatskoj i jedan od najvažnijih gospodarskih part­nera, čega se dotaknuo i pred­sjednik Van der Bellen. Re­kao je kako su austrijske tvrtke, poduzeća stvorili u Hrvatskoj oko pedesetak tisuća djelatnih mjesta, a austrijski ulagači o­staju u Hrvatskoj, kako bi „s vami postigli uspjeh“.

Predsjednica Grabar-Kitaro­vić je govorila o suradnji s Au­strijom u energetskom sektoru, u kontekstu čega je važna Inicijativa trih morjev. Dodala je kako je Lng terminal na Kr­ku „je­dan od naših glavnih str­­ate­ških prioritetov“, a cilj je Hrvatske uspostava energet­ske sigurnosti i „diverzifikacija izvorov energije i rutov“.

Predsjednica je rekla kako očekuje da će Hrvatska do kra­ja 2018. ispuniti sve kriterije za ulazak u šengenski prostor i istaknula je kako je Hrvatska postigla velike uspjehe u kontroli svoje granice, ka je i vanj­ska granica EU. „Moram reći da je upravo naglasak na za­šćiti vanjskih granic EU od p­o­sebne važnosti za Hrvatsku, jer dovršavamo priprave za pristu­panje šengenskomu prostoru. Očekujemo i djelamo na tom da do kraja ovoga ljeta dovr­ši­mo sve priprave, da ispunimo sve preostale tehničke uvjete za ulazak u šengenski prostor. Veselimo se i cijenimo potpo­ru Austrije i da to bude reali­zirano do kraja 2018. ljeta.

Grabar-Kitarović i Van der Bellen podržali su članstvo ze­malj jugoistočne Europe u EU jer je to u interesu cijeloga to­ga prostora tr preduvjet za mir, stabilnost i prosperitet.

(ur.)

Kategorije