Matica hrvatska iz Zagreba je sada jur po treti put u kraćem razdoblju darovala cijelu poredicu knjig (kih 50 izabranih naslovov) biblioteki Hrvatskoga centra u Beču. Knjige je i ovput doprimio glavni tajnik Matice hrvatske g. Zorislav Lukić. Matica je najduže aktivno hrvatsko društvo i ima filijalke kako u gradi u samoj Hrvatskoj tako i širom svita u država, u ki živu Hrvati, med ostalim i u Beču, kade je nedavno odibran novi predsjednik, mag. Ivan Filipović, ki je naslijedio Anu Stojević, a pred njom je duga ljeta mag. Branka Zaradić stala na čelu Matice hrvatske Beč.

Glavni tajnik Matice hrvatske u Zagrebu, Zorislav Lukić (predsjednik je Igor Zidić), je jur po treti put darovao knjige biblioteki Hrvatskoga centra u Beču. Med knjigami je i najnovija knjiga slavista Radoslava Katičića a isto i najnoviji „komplet“ momentano najvjerojatnije najpoznatijega i najznamenitijega autora u Hrvatskoj, Slobodana Novaka.

Hrvatski centar u Schwindgasse 14 u Beču će takozvanu hrvatsku »Biblioteku Franjo Rotter« oficijelno otvoriti 21. oktobra u okviru austrijskoga tajedna biblioteke „Austrija čita“. Dio nekadašnje hakovske biblioteke je prešla u ovu novu knjižnicu, ka je uredjena po najnoviji spoznanji i je smješćena u dvi velike dvorane i mazaninu u Schwindgasse 14. Primila je jur mnoge donacije, tako od Matice, od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ili od Hrvatskoga ministarstva za kulturu i Grada Zagreb. Sve knjige se kompjutorski katalogiziraju, i bit ćedu pristupačne i prik interneta.

Cilj je, uz pomoć austrijskih i hrvatskih oblasti ne samo iz ov knjižnice nego cijele ustanove Hrvatskoga centra napraviti općehrvatski centar, morebit najveć izvan Hrvatske, po primjeru Goethe-instituta.

Kategorije