Mate Meršić Miloradić je rodjen 19. septembra 1850. ljeta u sridnjogradišćanskoj Frakanavi i bi prošlu nedilju bio svečevao svoj 160. rodjendan. Dugoljetnoga farnik u Hrvatskoj Kemlji smatramo kao najvećega gradišćanskohrvatskoga pjesnik, ki si je stekao ime i kao znanstvenik. Mate Meršić je stoprv s 53 ljeta počeo pisati pjesme i to u Kalendaru svete familije, koga je sam uredjivao. Uz dušobrižnika je bio pjesnik, filozof i znanstvenik.

KEMLJA — Jubilej »100 ljet Hrvatskih novin« ljetos ima posebnu vezu i s Matom Meršićem Miloradićem. Pred 100 ljet, naime, je pisao i u Naši novina, čiji prvi urednik je bio. Miloradićeve zibrane »Jačke« su se do sada pojavile u tri naklada. Napisao je »Slovnicu hrvatskoga jezika« i školske knjige za fiziku i vjeronauk. Prevodio je veći dio »Nasljedovanja Kristuša« Tomaša Kempiša.

Miloradić se je bavio filozofijom, astronomijom, geometrijom, matematikom, fizikom i teologijom, a svoja stručna djela je publicirao u različni znanstveni časopisi širom Europe. Prilikom Miloradićevoga jubileja Hrvati širom svita svečuju Miloradićevo ljeto — je javila Hrvatska redakcija Orf-a Gradišće — jer on je začetnik čakavske moderne poezije u hrvatskom književnom korpusu.

»Hrvatski dan« u Kemlji je stao u spomen Miloradića, ki je do svoje smrti oko 50 ljet dugo bio farnik u Hrvatskoj Kemlji u Ugarskoj. Onde je Hrvatska samouprava subotu, 18. septembra priredila svoj tradicionalni »Hrvatski dan«, ki je stao u znaku 160. obljetnice Miloradićevoga rodjendana.

Po spomenmaši su položili vijenac na grobu ovoga velikana Gradišćanskih Hrvatov iz svih četirih susjednih zemalj. Pri kulturnom programu su nastupila dica kemljanske čuvarnice i škole, jačkarni zbor Mali Dunaj, folklorna grupa Konoplje kao i tamburaši iz Bizonje i Čunova.      (uredn.)

Kategorije