Peto ljeto za redom najmanje 1500 migrantov poginulo je u Sredozemnom morju, a najpogibeljnija ruta je izmed Libije i Italije na koj u pro­sjeku život izgubi jedan od 19 migrantov, objavio je u petak UN-ov ured za migracije. Španjolska je registrirala gotovo 21 tisuć migrantov samo u 2018., ča je u­ku­pna brojka prošloga lje­ta, javlja Medjunarodna organi­zacija za migracije (Iom).

RIM/MADRID — Ukupno je oko 55 tisuć migrantov sti­g­lo na obale Europe samo ovo ljeto, ča je duplo manje od mi­renja prošlo ljeto u isto vrime kada je brojka bila 111,753 m­i­grantov. Italija, čija je vlada o­d­lučila zatvoriti svoje luke brodom ki spašavaju migrante, je ovo ljeto preuzela oko 18 tisuć migrantov ki su došli morjem iz Libije, a ostatak je otišao u Grčku, Cipar i na Maltu. „Važ­no je zapametiti dvi stvari — iako manje migrantov dolazi u Italiju, stopa smrtnosti je narasla na najvišu razinu od po­četka migrantske krize“, re­kao je glasnogovornik Iom-a Joel Millman u Ženevi. Refe­rirajući se na broj žrtav, do­dao je: „Samo jednoč u protekli četiri ljeti smo došli kasnije do ovolikoga broja žrtav, i to je bilo 2014. kada je kriza stoprv počinjala.“

Već od 600 afričkih migran­tov nasilno je prošlo krajem ju­lija visoko utvrdjenu zašćitnu ogradu u Ceuti, španjolskoj e­n­klavi ka graniči s Marokom, upotribljavajući kružne pile i drivene čekiće, bačiće kako bi probili žičanu ogradu.

„Ono ča moremo reći po podatki španjolskih vlasti je, da migranti iz zapadne Afrike, ki su proteklih ljet u najveć­em broju išli u Libiju, sada biraju Španjolsku kao novu rutu“, napominje Millman. Stopa smrtnosti zapadno-mediteran­ske rute za Španjolsku je oko 1 smrtni slučaj na 70 migrantov, rekao je Millman.

(Hina)

Kategorije