Chia simenje je jedan od no­vih brojnih trendov zdrave hrane. Iako znamda još nikada niste ništa čuli o ovi črnka­sto suri kugljica, one postoju jur nekoliko tisuć ljet dugo. Ac­teki su se pr­vi hranili od chije, ku su ha­snovali i kot medicinu. Jedni govoru, da je chia superhra­na, ar po­zitivno djeluje na zdravlje, a drugi to relativiraju, ar fa­lu seriozni znanstveni dokazi za to. Mašinerija marketinga hvali osebujno omega-3 ma­sne kiseline.

Ali i orihi pak recimo ulje ulje­ve ripice sadržavaju te kiseline. Da ome­ga-3 masne kiseline ri­bljega ulja snižuju krvni tlak, da sm­a­njuju trigliceride, a tim i rizik od srčanoga i moždjanoga u­dara, je potvrdjeno. Pretpo­sta­vlja se da isto valja i za biljne omega-3 masne kiseline, ke sa­država chija. Ali momentano je još premalo študijov, ke bi potvrdile nje pozitivno djelov­a­nje na zdrav­lje, veli Efsa, Europski organ za sigurnu hranu (Europäische Lebensmittel-Sicherheitsbehörde). Zato Efsa preporu­čuje da pojimo maksi­malno 15 gramov chije na dan, a to je jedna velika žlica. Chia sime­nje bi naime moglo pre­optere­titi ćutljiv želudac, ar sadržava dost balastnih supstan­cijov. Je li su te črnkasto sure kuglji­ce chije zaistinu takova ču­de­sa za zdrav­lje, moraju po­kaza­ti dugoročne študije na velikom broju ljudi.

Chia simenje je dost masno, i to s 30 % tako masno kot na priliku sir Emmentaler. Ča naliže kalorije, chia simenje moremo prispodobiti s čokoladom. 100 gramov chije ima 490 kcal. Gdo je jur jio chiju, on zna, da se ona napoji teku­ćinom i da svoje dimenzije mo­re povećati do 10 puti. Zatim ima gelastu teksturu.

Chia je idealna u kuhinji. Svejedno, ča pečemo mukom, je li kruh ili palačinke, jedan dio moremo nadomjes­titi chia simenjem. Posipati je moremo po različni slani i slatki jiliši, je li su to supe, salate ili deserti. Chia simenje ima blag i ugodan ukus, i ta­ko se prilagodi svakomu jilišu. Chia je idealan dodatak jutarnjemu müsliju. I tako si ove kuljice moremo umišati s jogurtom, orihi i sadjem i uživati „Dobro jutro!“. Zbog visokoga udjela balastnih supstancijov i proteinov, chia simenje ubrzava apsorbiranje hrane, a uza to dugo da­je ćut sitosti.

Chia nije samo hrana, nego i kozmetičko sredstvo. Od­lična je za regeneraciju kože. Žličica chije s kokosovim uljem i žličicom soka od citrone je blag peeling za kožu. Tom pastom si oprezno moremo masirati smočen obraz. Zatim će­mo si ju ostaviti nekoliko minut na obrazu, dokle se malo osuši, a na kraju ziprati hladnom vodom.

(Agnjica Schuster)

Kategorije