Najbolji izumi su se dogodili slučajno. Tako je bilo i sa sladoledom, ki se ne tali. Obi­č­no se sladoled brzo počne ta­liti, osebito, kad je vani vru­će. Ali japanski inženiri su rije­šili ta problem. Zapravo je sve počelo tsunamijom i potresi, ki su pred nekolikimi lje­ti u Ja­panu pogodili lapte, na ki su bile posadjene jagode.

Bilo je nakanjeno, da se pomore seljakom. Iskala se je mogućnost, kako bi se mo­gao dobro ishasnovati plod. Znan­stveniki su prosili kuhara nekoga konditoraja, da kreira novu slatkariju, ka sadržava polifenol iz jagodov.

Polifenoli su bilj­ne supsta­n­cije, ke su odgovorne za far­bu, aromu i ukus sadja. Oni pozitivno djeluju na zdravlje človika. Kuhar se je tužio, da se krem, koga izmiksa veljek stvrdne, čim mu dodaje polifenol iz jagodov. To obrnuto znači, da se polifenol more hasnovati za hranu, ka se tali. Polifenol ima svojstva, ka prepričuju da se odvaji voda od ulja. Na toj bazi se sladoled, ki sadržava polifenol, tako friško ne more rastaliti.

Kategorije