Slovenski parlament je pe­tak, 17. augusta iza­brao Marjana Šarca za mandatara nove vl­a­de. Donedavnoga gradona­čelnika male općine Kamnik i profesionalnoga glumca tajnim glasovanjem je poduprlo 55 od 90 zastupnikov u Dr­žavnom zboru. 31 je bio pro­tiv, a jedan glasački lis­tić je bio nevažeći.

LJUBLJANA — Lista Marjana Šarca (LMŠ) sklopila je koaliciju sa socijaldemokrati (SD), Strankom modernoga centra (Smc), Strankom umi­rovljenika (Desus) tr strankom Sab bivše premijerke Alenke Bratušek. Za Šarca su glasali i dva zastupniki manjin tr stra­n­ka Ljevica (L) ka neće ulaziti u vladu, ali će vladu podržav­a­ti u parlamentu. Šarec je prije glasanja najavio da mu je prio­ritet sredjivanje stanja u zdrav­stvu, da će nastaviti politiku uključivanja Slovenije u najuži dio zemalj EU integracije i da će se zalagati za dobre odnose sa susjedi. Mandatar u r­o­ku od 15 dani mora parlame­n­tu predložiti buduće ministre o ki bi se tribalo glasati sredinom idućega miseca.

(uredn.)

Kategorije