Nove mjere austrijske Vlade za pomoć obiteljem, posebno s dicom i samohranim roditeljem, zahvaćenim posljedi­cami koronavirus krize, pre­d­stavile su prošli tajedan u Beču, ministrica žen Susanne Raab, ministrica pravosu­dja Alma Zadić i ministrica obitelji Christine Aschbacher. Kako su istakle, Vladinimi mjerami se namjerava ola­­kš­ati život obiteljem u ovo „zahtjevno vrime“.

BEČ — U svojem uvodnom obraćanju ministrica za žene i integraciju Susanne Raab je p­o­sebno zahvalila svim ženam ke djelaju u trgovina živežnih namirnic (hrane), zdravstvu, apo­teka i trafika ke u nastaloj situ­aciji istovrimeno daju ogro­man doprinos društvu i svojim obiteljem, nazvavši ih „ju­nakinja­mi svakodnevnice“.

Dodala je kako niti od doma nije lako djelati i istovrimeno brinuti o dici i obitelji. Istakn­u­la je kako i podatki govoru da to nije lako jer je „za 50 posto već pozivov“ prik dežurnih telefonskih i online linijov za po­moć ženam.

Kako je spomenuto u Austriji je 108.000 samohranih ro­diteljev s dicom ispod 15 ljet starosti.

Ministrica pravosudja Alma Zadić predstavila je Vladinu mjeru pomoći obiteljem s di­com, prema koj sve osobe ke su dosad dostajale pineze za alimentaciju ili naknadu za iz­državanje, a već ih ne dostaju zbog posljedic krize prouzro­čene koronavirusom, kako su gubitak djelatnoga mjesta i sl., kod obveznikov plaćanja, mo­ru do 30. aprila podnesti nad­ležnim austrijskim organom vlasti svoj Zahtjev za pineznu pripomoć. I to, kako je istakla Zadić, „bez inače uobičajenoga sudskoga izvršnoga naloga“.

Mjere su ograničenoga trajanja (30. aprila 2020.), a pozitivno riješene zamolbe za pi­neznu pripomoć osiguravaju isplatu narednih šest misec.

Zadić je takaj poručila svim raspitanim roditeljem da dica „imaju pravo vidjati obadva ro­ditelje“, bez obzira na Covid-19 krizu.

„Ministarstvo za skrb o obi­telji, stavit će pineze na raspo­laganje“, poručila je ministrica Aschbacher. Apelirala je zajed­no sa svojimi kolegicami na one ki se ćutu preopterećenimi već koristu Vladine ponude posebne skrbi u škola, kade postoju dežurstva (Bereitschafts­dienst) za dicu ili pomoć pri E-Learningu.

(Snježana Herek)

Kategorije