Nisu Čehi jedini ki bi se ovo ljeto sunčali na Jadranu. Is­traživanje zagrebačkoga ur­e­da medjunarodne kuće Blue­Rock i agencije za istraživa­nje tržišća Improve, ke je provedeno izmed 6. i 9. apri­la, pokazalo je da od ljetova­nja u Hrvatskoj nisu odus­ta­li ni Austrijanci, ki su zna­čaj­no tržišće.

ZAGREB/BEČ — Kako su pokazali rezultati toga istraživanja, 66 posto Austrijancev i dalje želji dio godišnjega odmora provesti izvan zemlje, a 47% ispitanih odgovorilo je da će, popravi li se situacija s ko­ronom, sigurno ići na od­mor.

Hit-destinacija 

Zasad od odmora nije odustala gotovo polovica ispitanih Austrijancev, a samo 13 posto je reklo, da su za ovu sezonu prekrižili ljetno putovanje.

Zaista, prilično je velik broj neodlučnih Austrijancev, njih 40 posto, no postoji šansa da se i dio te populacije predomi­sli s obzirom na to da ih je 42% reklo da ćedu odluku o odmoru donesti u sljedeći dvi miseci, a 40% će za odluku tri­bati i već od toga vrimena.

To čemu se hrvatski turizam tri­ba v­e­seliti je činjenica da je Hr­vatska prema tom istraživanju apsolutna hit-destinacija za Austrijance — od ukupnoga broja ispitanih, njih 27 posto izmed sedam destinacijov, Hr­vatske, Grčke, Italije, Španjol­ske, Francuske, Turske i Črne Gore, izabralo je baš Hrvatsku.

Potom je istraživanje pokazalo da dobar dio njih u ovom trenutku jur ima rezervaciju na Jadranu. Naime, 58 posto svih sudionikov ankete odgovorilo je da je jur rezerviralo ljetni godišnji ili da upravo pro­učavaju ponude. Med oni­mi, ki su rezervirali smještaj, petina ga je bukirala u Hrvatskoj iako to ne znači nužno da će ga i iskoristiti.

Prednosti

Zanimljivo, Austrijanci su detaljno objasnili i ča im je najvažnije pri odabiru odrediš­ća, a prema tomu se čini da bi Hrvatska tribala imati kompa­rativnih prednosti. Recimo, 45 posto ih bira izoliranija mje­sta poput otokov, važno im je da odlazu u mirne, zdrave i sigurne destinacije ke su se pokazale uspješnimi u borbi pro­tiv virusa, a za 41 posto ispita­nikov iznimno je važno da se do destinacije more dojti osob­nim automobilom.

Razdjelani su i dva scenariji — optimističniji ki predvidja da bi ovo ljeto pad austrijskih noćenj u glavnoj sezoni tribao iznositi 25 posto (1,6 milijuni manje nego lani), a prema pesimističnijem ta pad bit će 41 posto (2,6 mil. noćenj manje).

„Istraživanje pokazuje da ni­je sve tako črno i da postoju scenariji prema kim bi Hrvat­ska i ovo ljeto imala sezonu, no kako će ona biti čemernija od planov napravljenih prije pojave virusa, nužno je pripra­viti se za brzu prilagodbu u u­vjeti velike neizvjesnosti“, za­ključuje se u istraživanju.