Vrime darivanja je pred vrati, a fali vam dar za vašu ženu! Skradnja je dob, da se otpravite na put u prodavaonice. Morebit niste sigurni, s čim bi mogli razveseliti va­šu ženu, svejedno je li vam je šohalj­ka/­dra­ga, partneri­ca ili hižna družica. Ako ne znate, čemu bi se veseli­la, se morate baviti s va­šom ženom, da bi vam konačno došao napamet idealan dar za vašu bolju polovicu. Ako odredjen uvjet nije ispunjen, a to je, da ju dobro poznate, nećete riješiti pro­blem dara. Pitanje „ča ću mojoj ženi darovati za Bo­žić“ ide u dibinu, a nije sa­mo“ ću zbogom ča-to ku­piti, da i to obavim“. To je naime pokazatelj, da su vam se ohladile ćuti za vašu ženu.

Rijetko ka žena nima ra­do dobre duhe, recimo parfem, ali i ne triba biti upravo parfem. Pokloniti mo­rete duhu, ka vam dobro duši, a vašoj ženi znamda i ne. Uku­si su različni. Ako bi vaša že­na bila prisiljena da na sebi imati duhu, ka joj ne duši, je to kontraproduktivan dar. Da bi vašoj ženi mogli darovati ne­ki novi parfem, ki se je upravo pojavio na tržišću, ju morate dobro poznati! Hvala Bogu svaka žena ima svoj najdraži parfem, komu koč ostaje vjerna mnoga ljeta. Preporučujem vam, ako ste se odlučili za parfem, da joj toga darujete. Nije krivo ni to, darovati joj klasičara med parfemi, a to je Chanel NO 5. Ova duha će na vijeke biti moderna.

Naravno pri obdarivanju va­še žene igra i financijski prag, naime maksimalna cijena, ku ste pripravni platili. Ako ljetos ne kanite uložiti mnogo pinez, ju more razveseliti i knji­ga. U knjigu morete zapisati po­svetu, ka ju kot spominak na ljetošnji Božić svenek na novič more razveseliti. O knjigi za nju ćete premišljavati, ako va­ša draga rado čita i ako slučaj­no nima onakov posao, u kom je ionako svenek konfrontirana čitanjem knjig.

No, žene zvećega nisu te­ško za obdariti. Nakit im se svenek more položiti pod božićno stablo. Žena naime nikada ne more ima­ti preveć narukvic, ogrlic, ur, brošev. Juvelirov je dost, kod kih morete najti i klasične i moderne, lakocjenije, a i draže kusiće.

Kapa, šal ili rukavice za ženu isto moru biti do­b­rodošli dari. Nije samo zlato plemenit materijal, i svila i koža su ekskvizitni i prikladni za božićni dar. Pogledajte u ormar vaše žene i imat ćete mnoge ideje. Svilni šal neka paše uz nje bluze i pulovere, a kožne rukavice neka po farbi harmoniraju uz jupu, ku momentano nosi. Ali morebit joj kožne rukavice nisu ni potribne, ali za toliko već  kožna mošnja.

Ako imate ženu, ka rado putuje, joj morete darovati i putovanje, luksuzno, romanti­čno, s prenoćevanjem u dvor­cu, znamda neko u teplije kraje, ar joj godi sunce ili med brige, kad rado planinari. Sa­mo jed­no joj nekate darovati: piglu, mikser ili usisač. Tako bi ju reducirali na domaćin­sku službenu.

(Agnjica Schuster)

Kategorije