Češka se je 14. novembra o. lj. pridružila skupini zemalj članic Europske unije ke odbacuju UN-ov Globalni kom­pakt o sigurni, uredjeni i zakoniti migracija, takozvani »Marakeški sporazum«. Če­ška vlada rano u srijedu, 14. nov. izglasala je da neće pristupiti Globalnom kompaktu, ča je i najavljivala. „Če­ška je odavno zagovarala n­a­čelo razdvajanja legalne od ilegalne migracije“, rekao je zamjenik premijera Richard Brabec na press-konferenciji.

PRAG — Prijedlogi ke iznosi Češka i druge europske zem­lje težu upravo tomu, ali „završni tekst (Globalnoga kompakta) ne odražava takove prijedloge“, rekao je Brabec.

Tim se je Češka pridružila vladam u Madjarskoj, Sad-u i Austriji ke su odlučile da ne­ćedu potvrditi Marakeški sporazum, a istupanje su najavile i Poljska te Bugarska ka je u srijedu tribala glasati. Rasprava o Marakeškom sporazumu takaj se pelja u Italiji, Slova­čkoj, Nimškoj, Švicarskoj i Sloveniji.

Podsjetimo, hrvatski premi­jer A. Plenković je prošli tajedan u Helsinkiju ustvrdio, da je sporazum iz Marakeša globalni odgovor na pitanje migra­cijov, da je rič o neobvezuju­ćem tekstu te da ga je potribno potpuno demistificirati u hrvatskoj javnosti. Rekao je da je proces izdjelanja toga dokumenta započeo donošenjem deklaracije UN-a 2016., prije nego ča je on preuzeo vladu.

„Mislim da tribamo demis­tificirati ovu raspravu ka je kre­nula u hrvatskoj javnosti. To je pravno neobvezujući tekst, nije medjunarodni ugovor, rič je o katalogu mjerov i ne vidim uzroka zač bi on tribao izazivati toliko prijepora i donekle generiranu histeriju od uvijek istih strankov i akterov. To je jur ,deja vu’, a ča se tiče naše interne priče, mi ćemo lipo objasniti svim, imati raspravu i viditi gdo će ići u Marakeš. U krajnoj liniji poziv je išao izravno predsjed­nici, nije ni išao meni“, smat­ra Plenković.

Glasnogovornik Europske komisije Margaritis Schinas prije nekoliko dani je, odgovarajući na upit novinara da komentira rastući broj zemalj članica ke ne prihvaćaju Globalni kompakt, tzv. Marakešku deklaraciju, citirao je predsjednika Komisije Jeana-Claudea Junckera koji je u Berlinu izjavio da „one zemlje ke su n­apustile kompakt ne bi to uči­nile da su ga pročitale“.

(uredn.)

Kategorije