Predsjednik Gradišćanskoga zemaljskoga sabora Gerhard Steier je, kako je bilo interno dogovoreno, položio po 15 ljet vrhovno peljanje općine. Pri sjednici općinskoga savjeta petak, 18. novembra su oprostili Steiera i odibrali mr. Rainera Porića (41) za novoga načelnika Cindrofa. Pravnik Porić je bio 19 ljet dugo član općinskoga savjeta i sedam ljet dugo vicenačelnik Cindrofa. Zaposlen u Djelačkoj komori s težišćem na gospodarstvu, oženjen  je i ima dvoju dicu.

 

CINDROF — Pri sjednici općinskoga savjeta je glasovalo 18 od ukupno 22 općinskih savjetnikov za Rainera Porića ki je tim novi načelnik Cindrofa. Kao težišća svojega djelovanja Porić zasada vidi izgradnju cijelodnevnoga podvaranja u škola, dobru suradnju s različnimi seoskimi društvi i povišenje prometne sigurnosti u selu. Za Porića je komunalna politika najzanimljivija vrst politike, jer se more direktno s ljudi djelati, ki veljek vidu, kamo njevi pinezi dojdu, je rekao Porić. Ljeto dan pred općinskimi izbori ima sada šansu, da ljudem pokaže, kako djela, je rekao novi načelnik Cindrofa u razgovoru s Hrvatskom redakc. Orf-a Gradišće.

 

Gerhard Steier se je tijekom svojega načelničtva uz drugo zalagao za izgradnju infrastrukture. U obrtnoj zoni i u drugi poduzeći u Cindrofu danas je zaposleno 947 ljudi. Kad je on preuzeo općinu ih je bilo samo 100, je rekao Steier. Općina je i investirala u nove tehnologije kako su to fotovoltaika ili svitleće diode Led. Pred devetimi ljeti je općina Cindrof dala obnoviti kupališće, investirala je u dičje jaslice, čuvarnicu i škole i je izgradila novi dom za ognjogasce. Jako važno je za Steiera i to, da more predati općinu svojemu nasljedniku bez duga.

 

Stoprv pretprošli tajedan su oficijelno otvorili kompetencijski centar u Cindrofu. Da će ljetos položiti funkciju načelnika 55-ljetni Gerhard Steier je nazvistio jur lani, ali ova odluka za promjenu da je zapravo jur pala pred ljeti. Steiera je na svaki način odlikovalo i dobro poznavanje hrvatskoga jezika, čim je većkrat presenetio slušatelje i na radiju i televiziji i pri govori.

(uredn.)

Kategorije