Jedan od peljajućih djelačev na hrvatskom narodnom po­lju, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti dr. Nikola Benčić je 12. oktobra svečevao svoj 75. rodjendan. Akademik Benčić je znatno pridonesao otkrivanju i širenju povijes­ti, kulture i književnosti  gradišćanskih Hrvatov.

 

ŽELJEZNO — Rodjeni Nar­danac Nikola Benčić je pred 50 ljet doktorirao disertacijom o Mati Meršiću Miloradiću, ki ga sprohadja do dana današ­njega. Sastavio je dvi zbirke Miloradićevih jačak i ga u pre­davanji i članki predstavio kao pjesnika, učenjaka i znanstvenika. Jur kao student je Ben­čić redovito kopao u biblioteka i arhivi i znašati kamen­či­će za veliku sliku gradišćansk­o­hrvatske kulture i literature (© Hrvatska redakcija ORF-a Gr­a­dišće). Kao pedagog je to zna­nje i spoznaje širio med pripadniki narodne grupe.

Na po­četku na gimnaziji u Željeznu i na Pedagoškoj akademiji, a kašnje i na Bečkom sveučiliš­ću, kade je bio lektor i časni sveučilišni profesor, a u zadnje vrime organiziranjem putovanj po hrvatski slijedi. Za tisak je priredio i sastavio bezbroj red knjig i napisao monumen­talna djela, zapravo enciklopedije o novina i časopisi gradišćanskih Hrvatov, o hrvatskom kazališ­ću i igrokazi, kao i o knji­ževnosti grad. Hrvatov u dvi sveski. U 2010. mu je izašlo drugo, jako prošire­no izdanje u kom predst­a­vlja najnovije tendencije na sektoru književnosti. Poslužuje se svih hrvat­skih medijov, početo od školskoga lista, prik Hrvatskih novin, Kalenda­ra, do radija i televizije. Uz prvu hrvatsku radio-dra­mu je Benčić sastavio radioemisije sa slikami iz naše prošlosti i kiticami naše književnosti. Nikola Benčić se angažira i na društvenom sektoru. Bio je pred­sjednik Hak-a, Štamparskoga društva i pokretač Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov. 22 i 23. novembra o. lj. će mu biti posvećen simpozij.

Kategorije