Na čelu predsjedničtva Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću HKD personalno je ostalo sve pri starom. Generalno spravišće je jednoglasno en bloc odibralo peljačtvo na čelu s ddr. Stankom Horvatom (predsjednik). HKD trpi pod tim da, da po umirovljenju generalnoga tajnika Mate Klikovića već nima „žive subvencije“ i pokušava uvjeriti i političare i činovnike na saveznoj i zemaljskoj razini, da model „živih subvencijov“ ne smu ukinuti, jer to ide na supstanciju hrvatske narodne grupe u Austriji.

Jednoglasno je odobrena rezolucija u pogledu na dvojezičnu topografiju.

 
KLIMPUH — Predsjednik HKD-a ddr. Stanko Horvat i njegovi potpredsjedniki Heinz Grausam (sjever), mr. Joži Buranić (sredina) i Bruno Radaković (jug) su dali opširan izvješćaj o mnogovrsnom djelovanju ovoga društva u minuli dvi ljeti. To su uz puno drugo bili izleti, izložbe, kongresi i razgovori u tu- i inozemstvu, pred svim i EU-projekt skupa Hrvatskim kulturnim savezom u Slovačkoj (Edi) u vezi s čim su potpisali i ugovor s partnerom u Slovačkoj. Nadalje je to hrvatsko jezično popodnevno i izvanškolsko podvaranje dice u Košiću kao i muzičke i športske priredbe.
Tajnik društva mr. Jandre Palatin je iscrpno informirao o nacrtu Zakona o narodni grupa i je uvjerio Generalno spravišće, da bi to bilo znatno počemerenje u prispodobi s aktualnim zakonom iz 1976. ljeta, a počemerenja ne kanimo.
 
Druga opširna tema su bile „žive subvencije“. Za svoju se (aktualno) jako bori HKD — a uskoro će se to ticati i Hštd-a i Hrvatske sekcije Pastoralnoga ureda. Ministarstvo prosvjete u Beču da bi bilo pripravno dati svoj udio od 60% za žive subvencije, ali Zemlja Gradišće da kategorično odbije dati svoj udio od 40%. Nadalje je bila tema žive diskusije obrazovanje učiteljev i učiteljic „ko se neka postavi na prave, to znači bolje temelje“. Još za ljetos je predvidjeno da HKD objavi dvi knjige, jednu od Ane Šoretić iz Cogrštofa a druga od  Martina Živkovića (Ivanov) iz Stinjakov.
Kako je istaknuo predsjednik Horvat „nam se je ovo po odlasku Mate Klikovića ugodalo na nižem nivou dalje peljati — ali nam mora biti cilj da se opet vrnemo prijašnjemu standardu“; a potpredsjednik Grausam je naglasio da „iako imamo dost problemov ipak se nešto giblje i smo čuda toga pokrenuli (…) a kad smo turobni zbog nacrta zakona zato nas još već gnjavu s pinezi“.
 
Blagajnik društva Ivica Heršić je u svojem izvješćaju mogao pokazati na izravnu bilansu, tako da HKD zasada nima duga.
(uredn.)

Kategorije