FILEŽ — U Filežu je folklo­r­na grupa Graničari 11. augusta svečevala 55. obljetnicu pos­to­janja. Grupu su 1958. ljeta ute­meljili školniki Franjo Palković i Štefan Kuzmić. Graničari iz Fileža slišu med najstarja hrvatska folklorna društva u Gradišću. Uz drugo je fileška folklorna i tamburaška grupa izdala nosač zvuka, CD s na­slovom »Naš zavičaj«.

U reper­toaru imaju 13 koreografijov. Društvo ima oko 50 aktivnih članov. Predsjednica Grani­ča­rov je Bernadeta Jež.

 

O početki grupe piše u kroniki Graničarov, da je na po­zi­v Hrvatskoga kulturnoga društva profesor Slavko Janković, muzikolog i utemeljitelj „Jankovićeve tamburaške škole“ boravio 1958. ljeta u Gradiš­ću. U osnovni škola je pomagao pri podučavanju tamburanja. Ostao je tri tajedne dugo u Filežu. Iz školskoga ansambla su 1962. ljeta Martin Jordanić i školnik Jakov Berlaković utemeljili tamburaški zbor Mladost, a Feliks Čenar je nekoliko ljet kašnje pokrenuo plesačku grupu s imenom Graničari.
Prilikom svečevanja 55. ob­ljetnice utemeljenja je u File­žu gostovalo prijateljsko folkl­or­no društvo Prigorec iz Marku­ševca (Hrvatska). Ovo folklorno društvo ljetos svečuje 90. ob­ljetnicu postojanja.

 

Vrhunac svečevanja je bilo folklorno otpodne na fileški ki­ritof, koga svečuju na Lovren­ču. Pri svetačnom programu su nastupili uz aktivne grupe Graničarov i bivši člani, ki su predstavili koreografiju „Štafe­ta“, jednu od prvih koreografijov društva. Ovu koreografiju Vladimira Vukovića Graničari sada već ne tancaju. Svečeva­nje 55. jubileja Graničarov se je održalo pred fileškom crikvom pod vedrim nebom. (ur.)

 

Kategorije