Ljeti nas citrona perfektno osvježuje, a zimi nam daje energiju. Sa svojom lipom žu­tom farbom je milina za sva­ko oko, ali nje sok nam se rači i u domaćem limonadu.

Citrona potiče iz Azije. U 15. stoljeću su ju počeli saditi na području Genue. Danas imamo citronov kolikogod k­a­n­imo. Nač se moramo zgledati je, da ona u kori more sa­državati pesticide. Zato u ide­alnom slučaju moramo hasnovati citrone iz organskoga kultiviranja. U slučaju da ne moremo kupiti eko citrone, je pred ha­snova­njem moramo do­b­ro oprati. Naj­­bo­lje je ku­piti lipe žute, ar su ze­le­niji dijeli kiseliji. Kora im mora bi­ti glatka. Gru­b­na ko­ra zna­či manje so­ka. Citrone mo­ra­mo držati u hladilniku.

Limonad je alfa i omega ljetnih pilišev. Za li­tar limonada nam je potribna jedna citrona, dvi velike žlice cukora ili još bolje stevije, dvi šake leda i nekoliko listov friške mente, ada metvice: Ucidite citronu ili narižite ju na če­tire dijele, ako nije špricana, dru­gačije joj obilite koru. Ci­tronu, cu­kor i vodu miksajte na najja­čoj br­zini oko de­set se­kun­dov du­go. Pro­ci­di­te sok kroz gu­s­to cidilo, do­daj­te kocke le­da, a pak me­n­­tu.

Kategorije