Pazite, žepokradljivci! Tako se ne neki mjesti upozoravaju turisti. Putniki su najdraži cilj žeparov, žepokradljivcev (Taschendiebe). Kad oni natovareni s koferi marširaju kroz kolodvore, letilišća ili varoše, im zasidaju kradljivci, ki čekaju na masan plinj (fette Beute). Zato nekate reagirati na one, ki Vas suvaju, pitaju za informacije ili Vas s nečim zamažu. Pazite, ako Vas je gdo naizgled „nenamjerno“ zamazao sa sladoledom ili kečapom. Pazite, ako Vas gdo pita, koliko je uri. Tako bi im mogli posvetiti pažnju, a oni Vam za uzvrat okrasti dokumente ili pineze. Važno je, da ostanete uljudni, ali da nastavite svojim putem.

Kad jedan počinitelj (Täter) svojoj žrtvi drži pred nos kartu, da pita za put, drugi bandit u medjuvrimenu zrama auto. Zato je važno, da si svenek iznutra zaklenemo auto, čim krenemo.

Na kolodvori ljude hinju s ormarićem za prtljagu, ki se zaklipa: Naizgled nam priskočan mladi muž kani zdvignuti kofer u ormarić. Šikano zamini ključe i nam s mirom more zeti dragocjenosti iz ormarića. Takovu pomoć uljudno moramo odbiti.

Dobro je, ako kreditne i čekovne kartice podilimo na različna mjesta. Važno je imati pri sebi listu s telefonskimi broji, da bi brzo mogli dati blokirati (sperren) kartice. Račune, ke smo podmirili s kreditnom karticom nikada ne smimo čuvati u mošnji. Kradljivci s brojem naše kreditne kartice i  potpisom lako moru opljačkati (plündern) naš konto.

Putničke karte su službeni dokumenti. Ako skrsnu, moramo dokazati, da smo je kupili. Zato je potribno tikete principijelno kopirati. Kopije se čuvaju doma. Ako idemo na put u inozemstvo, se još jedna kopija čuva u koferu. Tiketi se nikada ne smu čuvati onde, kade je i mošnja. Mošnja se naime najveć krade.

Glede mobilnoga telefona: Zabilježite si identifikacijski broj mobilnoga telefona (Identitätsnummer, Imei) i osigurajte si handy s Pin-om. Još i ako se kradljivac domogne Vašega uključenoga handyja, će mu jednoč biti prazan aku. Prez Pin-a s Vašim telefonom ne more ništa započeti. Ako ste izgubili handy ili Vam je ukradjen, nazovite se sami. Ako ste ga izgubili, Vam ga morebit nalaznik (Finder) kani vrnuti. Ako je kradljivac dost bedav, ča se dostkrat stane, će se javiti imenom!

(Agnjica Schuster)

Kategorije