Zastupnik nimške nacionalne manjine u Madjarskoj Imre Ritter je — po 1933. ljetu — prvi ki je mogao osvojiti man­dat u Madjarskom parlame­n­tu za Nimce u Madjarskoj. Kako je najavio on će „za­stu­pati interese svih madjarskih nacionalnosti“.

BUDIMPEŠTA — Zemalj­ska samouprava Nimcev u Ma­djarskoj (LdU) se je pri minu­li parlamentarni izbori u Madjar­skoj naticala s posebnom zemaljskom listom (ča su činili i Hrvati ali nisu uspili, dakle nisu mogli osvojiti dovoljno gla­sov). Pri izbori pred četira lje­ta se je dalo registrirati samo 15.209 biračev, zato i nije bilo realistične šanse da bi o­svojili poseban „nimški“ mandat. Lje­tos se je blizu 34.000 biračev dalo registrirati za nimšku li­s­tu. Do sada je nimška manjina imala samo glasnogovornika u Parlamentu (isto kao i Hrvati).

Ritter — koga cijenu i Hrvati u Madjarskoj — je naglasio da će se zalagati za očuvanje kulturnoga jerba, naslijedja, za o­jačanje samouprav i razvitak školstva Nimcev u Madjarskoj. Mnogi su u njem vidili savezni­čkoga partnera Fidesz-a, jer je prije koč bio općinski zastu­p­nik ove političke stranke u Bu­daörsu, predgradu na zapadu Budimpešte. Ipak je Ritter obe­ćao da neovisno od političkih stranak kani zastupati Nimce u Madjarskoj. Od 1995. ljeta LdU je najviši organ nimške manjine i ima dvoja centralna poslovna mjesta i regionalne urede u oni regija kade živu Ni­mci. LdU je krovna organi­zacija za 340 lokalnih samouprav širom cijele Madjarske kao i u već od 500 kulturnih gr­upacijov i društav.

Nimška nacionalna manjina je kih 186.000 osob drugonaj­veća je nacionalna manjina u Madjarskoj (polag brojidbe iz 2011. ljeta). U današnjoj Ma­djarskoj ima troja područja na­seljavanja u ki živu pripadniki nimške manjine: zapadna Ma­djarska uz austrijsku granicu (ovi sebe uglavnom gledaju za Gradišćance (Burgenländer) — isto kako Hrvati), madjarsko Sridnje brigovlje do Blatnoga jezera-Gornja zemlja i Jugois­točna Transdanubija.

(uredn.)

Kategorije