Milo Ðukanović je bio šest puti premijer i jednoč pred­sjednik Črne Gore od 1991.

PODGORICA — Po obdjelanih već od 95 posto glasov Milo Ðukanović osvojio je 54,2 posto glasov ispred svojega naj­većeg konkurenta Mlade­na Bojanića, predstavnika jednoga dijela oporbe — Demokrat­skoga fronta (DF), Demokra­tov, Socijalističke narodne par­tije (Snp) i Gradjanskoga pokreta Ura, ki je osvojio 33,3 posto.

Med kandidati je bila i jedina žena ka je dosad kandidirala na predsjednički izbo­ri, Draginja Vuksanović, kandidatkinja Socijaldemokratske partije ka je osvojila 8,1 po­sto. Prema podatki izbornoga povjerenstva Črne Gore, na izbo­re je izašlo već od 61 posto gla­sačev. Novi predsjednik Črne Gore, Milo Ðukanović potom kad ga je njegova Demokrat­ska partija socijalistov proglasila pobjednikom, rekao je ka­ko su ispunili obećanje i pobijedili u prvom krugu smatraju­ći da njegova pobjeda znači i punu podršku Črnogorcev na putu prema članstvu EU-a za ke se Ðukanović zalaže, dokle je njegov protukandidat Mladen Bojanić bio skeptičan gl­e­de ulaska u EU tr obećao ka­ko će, ako pobijedi na predsjedni­čkim izbori, raspisati referendum o izlasku Črne Gore iz Nato-a. Ðukanović je obećao kako neće iznevjeriti očekiva­nja gradjanov i u sljedećih pet ljet će ispuniti sva obećanja. Političar je s naj­dugljim stažem na političkoj sceni ČG. Šest puti biran je za premijera ČG, prvi put kad je imao 29 ljet, dokle je jednoč jur obavljao dužnost šefa drža­ve od 1997. do 2003. Iz politi­ke se je povl­a­čio trikrat, ali je, prem toga, u svojoj stranki uvi­jek bio domi­nantna politička figura.

(ur.)

Kategorije