ŠTIKAPRON — Uzlopskoga vinara sa sidišćem u Štikapronu Štefana „Broasku “ Robi­cu ml. naravno je isto pogodila momentana gospodarska kriza prouz­ro­kovana korona-epidemijom. Kako je rekao za Hrvatske novine „Kod mene je dobro da ne živim samo od vina. Ali najveć bi ga od sada prodali, sada bi počela sezona kada bi lifrali. Najveć ga prodavam za gas­tronomiju ovde okolici i u Beču — a kih 30 posto mojega vina prodajem doma mušteriji ka dojde na dvor ili na rastoku.“

No, i Štefanu Robici se je srušio posao i morao je otpovidati barem deset feštov kod sebe na rastoku u Štikapronu. Kako je rekao, rastokom kani krenuti opet u juniju, ako mu bude dupušćano. Potužio se je, da ljudi iz okolice već ne kupuju vino, iako prik interneta, online ima sve već naručbov. „U tom slučaju liframo do stana — u okolici i ča do Beča“ rekao je Štefan Robica.   

 

(uredn.)

Kategorije