VULKAPRODRŠTOF — Vi­nari Konrad i Martina Mariel u Vulkaprodrštofu momentano nimaju čuda posla u vezi s prodavanjem vina. No, u vino­gradi, naravno imaju upravo sada pune ruke posla. Kako je rekao Konrad Mariel u razgovoru s Hrvatskimi novinami „Kanili smo u ovi dani otpriti rastok. To sada pravoda ne gre. Ali imamo pune ruke posla. Z­asaditi ćemo tri nove trse, a kao seljaki smimo još djelati. Imali smo sriće, jer smo jur ra­nije počeli s online-naručbami, dakle prodavanjem vina prik interneta. To funkcionira. Ali, naravno ćutimo i kako je popustio promet (Umsatz), ča do -30%. Krčme su zaprte, dakle ne moremo prodati ni vina krč­marom."

 

Kako je rekao Konrad Mariel, „male vinare će naj­već pogoditi, jer onim kim su ovi prodavali vino, kako npr. šport­skim društvam za kantine ili drugim maloprodajam, sada ne uzimaju ništ. „Ovi ubuduće već nećedu moći ni prodati svoje grozje, jer je vinari lakocjenije kupuju u inozemstvu. Ali za troja ljeta bi ionako morali pr­e­stati jer su im i trsa stara, a nove zasaditi se zaista već ne isplati“ je rekao Konrad Mari­el i je dodao „Mi ćemo ovo pre­živiti iako pol ljeta ne bi pro­dali vina. I nadalje ćemo inve­stirati i kupti nove mašine. Moramo pozitivno razmišljati. Ča se nas tiče i mislim da smo zdravo poduzeće a zato pojti dalj i po ovoj krizi.   

 

(uredn.)

Kategorije