Nizozemski premijer Mark Rutte nazvao je te optužbe i teške riči „lažiranjem“ povijesti.

DEN HAAG/ANKARA —„Nizozemsku i Nizozemce p­o­znajemo po masakru u Srebre­nici“, rekao je Erdoğan u Ankari okrivivši Nizozemsku za pokolj 8.000 muslimanskih mu­škarcev i dičakov 1995. ljeta.  Nizozemski premijer Mark Rutte nazvao je te optužbe „l­a­žiranjem“ povijesti. Masakr u Srebrenici počinile su snage b­osanskih Srbov na čelu s Rat­kom Mladićem.

Ta enklava je u to vrime bila pod obrambom nizozemskih pripadnikov mi­rovnih snaga UN-a. Erdoğan je to izjavio potom kad je Ankara prethodno odbila pozive EU-a na smirivanje diploma­t­skoga spora priopćivši da riči iz Bruxellesa „nimaju nikakovu vridnost“ za nje. Euro-komisija tražila je od Turske da „smiri situaciju“ 13. 3. po zabrani skū­pa u turskom konzulatu u Rot­­t­erdamu tijekom vikenda. Tur­ska vlada je uzvratila nazvavši stajališće EU-a „nekorektnim“ i „kratkovidnim“. Turski pred­sjednik je 13. 3. Nizozemskoj zaprijetio diplomatskimi sank­cijami i poručio da će se zbog zabrane turskim ministrom da održu govore na skūpi turske dijaspore, obratiti Europskomu sudu za ljudska prava. U govoru ki je prenosila televizija, Erdoğan je takaj optužio Nim­šku za „nemilosrdnu“ potpo­ru terorizmu. Erdoğana je raz­jadala odluka Nizozemske i Nimške da zabrane održavanja izbornih mitingov na ki su tur­ski ministri tribali motivirati tursku dijasporu u Europi da glasa za ustavne promjene na referendumu 16. aprila o. lj. kim pre­dsjednik Erdoğan želji pro­širiti predsjedničke ovlasti. Er­doğan ih je zbog te odluke „p­o­častio“ riči da su nacisti i fašisti. „Erdoğan bi najprije mo­rao priznati turski genocid nad 300.000 do 1,5 milijuna Armencev iz 1915. ljeta, a onda bi mogli pričati o Nizozemci i Srebrenici“ se citiraju diplomatski krugi i u Nimškoj i Ni­zozemskoj.

(Vice Bego)

Kategorije