Emmerich Gärtner-Horváth je odibran za novoga predsje­d­nika Savjeta za romsku narodnu grupu. On je kao zamjenik jur lani po smrti Rudija Sarközija provizorno peljao Savjet. Pri sjednici Savjeta Romov četvrtak, 2. marca su člani oficijelno odibrali Emmericha Gärtnera-Horvátha za predsjednika. U toj funkciji će ostati četira ljeta dugo.

BORTA — Emmerich Gärtner-Horváth se jur dugo bori za prava Romov u Gradišću ali i u cijeloj Austriji. Uz drugo vrši funkciju predsjednika Roma servisa sa sidišćem u južnogra­diš­ćanskom Kleinbachseltenu. Društvo se skrbi za različne kulturne, školske i naobrazbene projekte.

Romi i Sinti su od 1993. ljeta priznati kao šesta narodna grupa Austrije — uz Hrvate, Čehe, Madjare, Slovake i Slovence. 1995. ljeta je instaliran romski Savjet za narodnu grupu, ki se skrbi za podiljenje subvencijov na različna društva.

Övp-govorač za narodne grupe zastupnik u Parlamentu di Niki Berlaković je čestitao novomu predsjedniku GärtnerHo­r­váthu i se ufa na solidno nastavljanje djelovanja za romsku na­rodnu grupu. Emmerich Gärtner-Horváth je odibran za predsjednika romskoga Savjeta za dojduću periodu od četirih ljet. Njegov zastupnik je Andreas Sárközi, sin pokojnoga dugo­ljetnoga predsjednika društva austrijskih Romon i predsjednika romskoga Savjeta prof. Rudija Sárközija.

(uredn.)

Kategorije