Velika Britanija je naziv za najveći europski otok i velik dio britanskih otokov. U razgovornom jeziku velimo i onda Velika Britanija, kad je mišljena povijesna „Kraljevina Velika Britanija“, ka je postojala od Engleske, Škotske i Walesa. Zemlje Wales i Engleska su se sjedinile jur 1536. ljeta, a Škotska im se je pridružila 1707. ljeta zbog gospodarskih uzrokov, ali protiv volje stanovničtva. U ovom obliku država nije dugo postojala, ar se je Kraljevina 1801. ljeta združila s Irskom. Od onda se je zvala „Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Irske“. Čim je Irska podiljena i 1921. ljeta utemeljena slobodna država Irska, se danas zove „Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske“. Stanovniki na engleskom jeziku velu „United Kingdom“ ili hasnuju kraticu „UK“.

 

Britanac je iz Engleske, Škotske ili Walesa i stanuje na otoku Velike Britanije. Stanovniki irskoga otoka nikada ne bi rekli, da su Britanci, nego Irci. U kontinentalnoj Europi se u razgovornom jeziku veli „Engleska“ za cijelo Ujedinjeno Kraljevstvo. Engleska je stoljeća dugo unutar Kraljevine imala prevlast. Englez potiče iz najjužnijega dijela Velike Britanije, iz Engleske.

Kategorije