1990. ljeto je bilo prelomno i mnogo čemu i kod mnogo kih. Za Hrvate u Slovačkoj je počela takorekuć nova era — s Hrvatskim kulturnim savezom a ne na zadnje i s hrvatskimi bali. Jedan od prvih takozvanih hrvatskih balov su organizirali u Hrvatskom Jandrofu. To su činili mladi a ljetos je ov jur 23. po redu hrvatski bal priredila jur bogzna ka mlada generacija od tada.

 

HRVATSKI JANDROF — Gdo se za vrime ne najavi za ov hrvatski bal u Jandrofu, će teško najti mjesta u predivno uredjenoj dvorani doma kulture. Ov dom još daje svidočanstvo o stari časi i o starom sistemu, ali nam ujedno i kaže, da svojčas nije bilo sve čemerno. U današnjem političkom sistemu Jandrofci vjerojatno već ne bi dostali ovakovu dvoranu.

 

Jur ulaz u bal je bio svetačan: s konjakom za gospodine i darom za dame.

Dvorana je bila predivno nakinčena, kako jur i u zadnji ljeti, a stoli su bili tako uredjeni da je bilo divota se sjest uza nje — iako dosta usko (zbog velike potražnje). Po uzori i drugih balov su organizatori na čelu s Palom Malýjem i Petrom Salajkovom za otvaranje imali ča posebnoga i svojega. Upravo za ovu prigodu se je našlo sedam mladih muzičarov, ki svaki za sebe svira u nekom drugom bendu ili sastavu, ali se uglavnom svi nahadjaju u Beču, kade se redovito sastaju npr. pod hrvatskim krovom u Schwindgasse 14. Nismo mogli doznati kako se zove ov novi sastav i će li još jednoč nastupiti, ali su na svaki način krema domaćega muzičkoga narašćaja, ki je oduševio svojom interpretacijom trih narodnih jačak.

Ako pak još zasvira domaća Melodija na čelu sa Štefom i Lujom Jankovićem, Janom Varenićem i Ferom Mittendorferom onda je pak jur i sve u redu. Ovi znaju ča ljudi kanu čuti, a potrefu ukus i brojnih slovačkih gostov, kim je ov hrvatski bal nastao omiljena i jedina razonoda ove vrsti u mesopustu.

 

Zahvaljujući i Lucijinomu rodjendanu je ov septet i na baru svirao i ribao da su se skoro i ptice plakale od veselja i uživanja. A to su činili i nekoliko puti u pauzi kad je Melodija išla na zaslušenu vičeru i su se ovi četiri zreli teci malo odmarali— kako i svi ostali gosti za redom — su zajačili s narodom u dvorani.

 

Tombola s brojnimi dari je isto jedan od važnih točak ovoga bala u Jandrofu, ki je završio stoprv u rani jutarnji ura.

(uredn.)

 

>> Galerija

Kategorije