U ovi dani su bili u Beču na pohodu folklornomu ansamblu Kolo-Slavuj Zorica Vitez (direktorica Smotre folklora u Zagrebu) i etnolog i koreograf Vido Bagur da službeno pozovu Kolo-Slavuj na ljetošnju, 45. po redu Smotru od 20. do 24. julija. Kolo-Slavuj će predstaviti koreografiju iz Morave, jer su Moravski Hrvati jedno težišće ljetošnje Smotre folklora.


Koloslavujci ćedu jedan dio koreografije predstaviti skupa s folklornom grupom Pálava iz južnomoravskoga Nikišporka (Mikulov; Česka). Glavna tema ljetošnje Smotre su „Hrvati izvan Hrvatske“. Ova medjunarodna smotra folklora je najuglednija manifestacija tzv. izvornoga folklora u Hrvatskoj odnosno folklornoga amaterizma posvećenoga gajenju i prikazivanju zavičajne bašćine. Održava se u Zagrebu od 1966. ljeta, sljednica je smotri hrvatske seljačke kulture organiziranih 1930-ih ljet, predstavlja i promiče bašćinjene vridnosti svih narodov i kulturov i pridonosi nastojanjam da se u globaliziranom svitu sačuvaju kulturne različitosti. Programe Smotre osmišljavaju stručnjaki, etnologi i folkloristi, ki su u stalnom dodiru sa suvrimenim životom tih pojavov i njevimi nositelji, etnološka i folkloristička struka pridonosi očuvanju hrvatske tradicijske kulture kao bašćine.


Dugoljetni organizator Medjunarodne smotre folklora, Koncertna direkcija Zagreb, pomaže u predstavljanju i afirmiranju bašćine tr u promicanju ideje o kulturnoj raznolikosti kao općoj vridnosti človičanstva. Središnji program 45. Smotre bit će posvećen Hrvatom ki živu izvan Hrvatske: folklorna društva i skupine iseljenih Hrvatov s drugih kontinentov i Hrvati iz europskih zemalj predstavit ćedu različite načine gajenja i prikazivanja glazbene i plesne bašćine.
(uredn.)